Veelgestelde vragen

De aanleg van glasvezel is een proces dat veel vragen oproept bij bewoners, klanten en andere betrokkenen. Daarom hebben we meer dan honderd veelgestelde vragen geformuleerd, opgedeeld in categorieën. Ontbreekt er een vraag? Laat het weten. Stuur uw opmerking of vraag in via het contactformulier.

 • Buitengebied Fryslan
  • Krijgt heel Fryslân glasvezel van Kabelnoord?

   Als u in zogenoemd 'wit gebied' woont krijgt u in principe een aanbod voor glasvezel van Kabelnoord.   Of u daadwerkelijk in wit gebied woont, kunnen we pas definitief bepalen als we het aanlegplan voor uw gemeente maken.   Ook de 5% duurste percelen vallen niet onder het plan dat nu wordt opgesteld; daar komt een aanvullende regeling voor van de provincie.

    

  • Wanneer is mijn perceel aan de beurt?

   Er is op dit moment nog geen planning bekend.

   In oktober 2016 valt bij de Provinsje en de andere gemeenten het definitieve besluit over de deelname in aandelen Kabelnoord.  In december moet er een aanlegplan liggen en moet de aanbesteding klaar zijn. In het voorjaar van 2017 hopen we te starten met de aanleg. Dat doen we niet overal tegelijk. Het (nog op te stellen) aanlegplan bevat een schema voor de aanleg door de provincie heen.  Dit schema wordt tijdig gecommuniceerd.

   Kabelnoord neemt contact op met bewoners als de vraagbundeling wordt gestart voor de aanleg in hun gebied. Met de vraagbundeling onderzoeken we of er genoeg animo ( =minimaal 60% van de aangeschreven adressen wil een glasvezelaansluiting) is voor de aanleg.

  • Waar kan ik mij aanmelden?

   Kabelnoord neemt nog geen aanmeldingen aan. Dit doen we pas als we concreet in kaart hebben wat er gaat gebeuren. Zover is het nog niet. Kabelnoord gaat niet werken met intentieverklaringen, men moet t.z.t. een abonnement nemen om in aanmerking te komen voor glasvezel. Op dit moment zijn ook de providers op het netwerk nog niet bekend.


   Naar verwachting starten we begin 2017 met het aannemen van aanmeldingen.  

  • Wat gaat een abonnement kosten in het buitengebied?

   We gaan ervan uit dat de providers op het glasvezelnetwerk voor het buitengebied in Fryslân dezelfde tarieven hanteren als elders in Nederland. Wel moet er door buitengebied-klanten maandelijks een extra bedrag betaald worden voor het netwerk. Dit bedrag wordt door de aandeelhouders vastgesteld en bedraagt naar verwachting 10 "“ 15 euro.

  • Moet ik klant worden bij Kabelnoord als ik glasvezel krijg in het buitengebied?

   In principe niet; er komen meer aanbieders op het glasvezelnetwerk. Welke dat zijn en wat hun aanbod is, weten we nu nog niet.  

  • Wordt KPN provider op het glasvezelnetwerk in het buitengebied?

   Voor zover we nu weten niet, maar dat is niet uitgesloten. KPN maakt gebruik van haar eigen netwerk en zelden van dat van anderen.  

  • Ik woon op een wit perceel in Kabelnoord-werkgebied, wanneer ben ik aan de beurt?

   Percelen in het buitengebied van Kabelnoord-werkgebied, vallen in het bestaande Glasvezel van Kabelnoord-project onder fase 3B. We hebben net fase 1 afgerond. Door de nieuwe ontwikkelingen met de Provinsje Fryslân kan het zijn dat uw perceel eerder wordt aangesloten, want in principe worden ook witte percelen in Kabelnoord-werkgebied ingedeeld bij de aanleg in het buitengebied van Fryslân. Concrete toezeggingen over aanleg kunnen nog niet worden gedaan. Schrijf u in voor de nieuwsbrief op de pagina www.glasvezelvankabelnoord.nl/buitengebiedfryslan  en u hoort van ons.

    

 • Glasvezel algemeen
  • Hoe werkt glasvezel?

   Glasvezel, ook wel fiber genoemd, is een haardunne vezel van glas. Glasvezel wordt ingezet als transporteur in de wereld van datacommunicatie. Het is een vezel waarover data worden verzonden, net als bij coax. Glasvezel maakt het mogelijk om signalen betrouwbaar over grote afstanden te transporteren. Dit gebeurt door het zenden van licht over de lange vezels van optisch zeer helder glas. De werking hiervan is door interne reflectie zeer stabiel en supersnel. Glasvezel biedt een synchrone snelheid, dit betekent dat up- en downloadsnelheid gelijk zijn.

   Meer weten over glasvezel? Bekijk dan de Wikipedia-pagina over glasvezel

  • Wat zijn de voordelen van glasvezel?

   Glasvezel is een zeer sterk materiaal. De vezels worden getrokken uit vloeibaar glas en zijn daardoor solide en flexibel. Glasvezel is tevens hittebestendig. Een glasvezelnetwerk is zeer stabiel en biedt ongekend hoge snelheden qua up- en download. Daarnaast zijn up- en downloadsnelheid synchroon. Doordat breedband-internet steeds belangrijker wordt voor de economie is een woning met glasvezelaansluiting klaar voor de toekomst. Glasvezel biedt het beste netwerk voor thuiswerken.

  • Welke snelheid is maximaal haalbaar op glasvezel?

   Velen spreken over 1GB als maximale snelheid over glasvezel, maar dit is een snelheid die gemeten is. Technici hebben de werkelijke maximale snelheid nog niet kunnen vaststellen. De meeste van onze huidige apparatuur (computers, tablets e.d.) kunnen een dergelijke snelheid van 1GB of hoger nog niet verwerken. Bij Kabelnoord is de maximale internetsnelheid over glasvezel voor particulieren 500mb up- en download. Bekijk hier de actuele pakketten, snelheden en prijzen.

  • Waar heeft Kabelnoord glasvezel liggen?

   Kabelnoord maakt al jarenlang gebruik van glasvezel. De hoofdstructuur van het kabelnetwerk van Kabelnoord bestaat namelijk al uit supersnel glasvezel. Daarnaast zijn diverse bedrijven in Noordoost Friesland de afgelopen jaren door Kabelnoord Zakelijk aangesloten op  glasvezel van Kabelnoord.

   Het laatste stukje van ons netwerk: de verbindingen vanaf de zogenaamde wijkcentra naar uw woning, zijn op dit moment nog niet voorzien van glasvezel. Dit laatste stukje van het Kabelnoord-netwerk gaat Kabelnoord komende jaren vervangen door een glasvezelverbinding.

  • Hoe lang gaat een glasvezelnetwerk mee?

   Naar verwachting kunnen we met het nieuwe glasvezelnetwerk tientallen jaren vooruit.

 • Aanleg algemeen
  • Wie is jullie aannemer?

   Onze aannemer is Fiber4All!

   In Dokkum gaat Fiber4All uit Harderwijk glasvezel aanleggen voor Kabelnoord. In 2001 is Fiber4All, toen nog Schuuring genaamd, gestart met het eerste FttH*-project in Nederland. Anno 2014 heeft Fiber4All meer dan 100.000 glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Met specialisten op alle gebieden van glasvezelaanleg ontwerpt, regisseert en ontzorgt Fiber4All Kabelnoord van begin tot eind.

   * De afkorting FttH staat voor "Fiber to the home", een glasvezelverbinding tot in de woning.

  • Hoe wordt de aansluiting afgemonteerd?

   Meestal wordt de aansluiting afgemonteerd in de meterkast, omdat hier in veel huizen de oorspronkelijke aansluiting zit. Er zijn uitzonderingen waarbij bijvoorbeeld de aansluiting in de woonkamer, of elders nabij de buitenmuur wordt afgemonteerd. In principe houden we de bestaande aansluitingsplek aan als aansluitpunt voor de glasvezelaansluiting. Wanneer u klant bent bij Kabelnoord, wordt er op uw aansluiting een glasvezelmodem geplaatst en wordt uw abonnement geactiveerd . Indien u geen klant bent bij Kabelnoord, wordt de glasvezelaansluiting standaard afgedekt met een modern vormgegeven kunststof houder.

  • Worden er gaten in de woning geboord?

   Tijdens het schouwen wordt er gezamenlijk met u bekeken waar in uw woning de glasvezelaansluiting gerealiseerd wordt. Bestaande gaten worden zoveel mogelijk hergebruikt, is dit niet mogelijk, dan worden er met uw toestemming nieuwe gaten geboord om de aansluiting te kunnen realiseren.

  • Wat is de rol van de aannemer?

   Kabelnoord heeft opdracht verleend aan een aannemer om de werkzaamheden voor het glasvezelproject uit te voeren. De aannemer zet soms onderaannemers in om de werkzaamheden uit te voeren. Alle medewerkers die in uw wijk, straat en woning werkzaam zijn, vallen onder de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer dat het netwerk goed wordt aangelegd en u als tevreden klant achterblijft. U kunt uw vragen en klachten rondom de aanleg daarom kwijt via deze website, waarna de aannemer één en ander oplost.

  • Wordt de tuin overhoop gehaald?

   Nee, uw tuin wordt niet overhoop gehaald. De door Kabelnoord geselecteerde aannemer schiet de glasvezelkabel onder uw tuin of oprit door. Op deze manier proberen we eventuele overlast te beperken en hoeven wij geen sleuf in uw tuin of oprit te graven.

  • Hoe lang duurt de aanleg van één straat?

   In de meeste gevallen zijn alle huizen in een straat binnen één werkweek voorzien van een glasvezelaansluiting. De overlast in de straat beperkt zich tot een maximum van 5 í  6 werkdagen. Uiteraard hoeft u zich geen zorgen te maken of u uw huis gemakkelijk kunt bereiken of verlaten. De aanleg in de wijk duurt uiteraard wat langer, u kunt de ploegen van de aannemer gedurende enkele weken in omliggende straten tegenkomen.

  • Hoe gaat de glasvezelkabel aanleg in mijn tuin?

   De glasvezelkabel wordt op een diepte van ongeveer 60 cm ondergronds naar uw woning gebracht. Dit gebeurt met een zogenoemde tuinboring. Een tuinboring is absoluut onschadelijk voor uw tuin. Uw tuin en bestrating blijven intact. U hoeft niet aanwezig te zijn als de aannemer de tuinboring uitvoert.

  • Blijven mijn straat en woning bereikbaar tijdens het aanleggen van de glasvezelkabels?

   U kunt uw woning altijd bereiken. Uiteraard kan het voorkomen dat de stoep minder begaanbaar is. De aannemer zorgt ervoor dat de stoep aan het einde van de week weer helemaal dicht is.

  • Moet ik nieuwe binnenhuisbekabeling aanleggen?

   Uw bestaande kabels binnenshuis passen veelal op het glasvezelmodem. Hier hoeft u niets in te veranderen. U houdt ook draadloos internet. Als u toch vragen heeft over uw bekabeling, dan kunt u deze voorleggen aan de schouwer.

  • Moet ik thuis zijn op het moment dat er glasvezel in mijn straat wordt aangelegd?

   U hoeft niet thuis te zijn voor de aanleg. Wel dient u, of een gemachtigde namens u, thuis te zijn bij de installatie van uw modem en tijdens het schouwen van de woning.

  • Wat is schouwen?

   Schouwen is bepalen waar het glasvezelmodem in uw woning moet komen. Meestal is dit op de plek waar nu uw modem ook hangt, bij veel mensen is dit in de meterkast of voor in de woonkamer. De schouwer bekijkt of de plek geschikt is voor het glasvezelmodem. Ook bekijkt hij waar de glasvezelkabel uw woning moet binnenkomen. We proberen zoveel mogelijk bestaande ingangen te gebruiken. U dient akkoord te geven voor de aanleg, vandaar dat er altijd een schouw plaatsvindt. Wanneer u geen glasvezelaansluiting wenst, kunt u dit kenbaar maken bij de schouwer. Het schouwen vindt huis-aan-huis plaats. Zowel overdag als in de vroege avond. Indien de schouwer meerdere malen niemand thuis treft geeft hij middels een niet thuis-kaart aan hoe u hem kunt bereiken voor het maken van een schouw-afspraak. De schouwer herkent u aan zijn Glasvezel van Kabelnoord-jas en hij kan zich altijd legitimeren.

  • Ik huur een woning. Krijg ik ook een gratis glasvezelaansluiting?

   Woningen die verhuurd worden door de woningbouwvereniging worden altijd voorzien van een glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Dit is de afgesproken met uw verhuurder. De oude coaxkabel wordt vervangen door een nieuwe glasvezelkabel en we vragen uw medewerking om dit te realiseren. In ieder huis waar een kabelaansluiting zit vervangen we deze gratis, ook bij mensen die geen klant zijn bij Kabelnoord. Ook als u geen kabelaansluiting heeft krijgt u een gratis aansluiting.

 • Aanleg Kabelnoord
  • Kan ik gebruik blijven maken van het COAX signaal als ik mijn woning laat aansluiten op glasvezel?

   Wanneer u uw woning laat aansluiten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord kunnen zich twee verschillende situaties voordoen:

   Bent u klant van Kabelnoord?
   Dan worden alle producten van Kabelnoord waarop u geabonneerd bent, overgezet van het COAX netwerk naar het nieuwe glasvezelnetwerk. Het COAX netwerk wordt tijdens de installatie van het glasvezelmodem afgeschakeld. U behoudt dezelfde producten en blijft maandelijks hetzelfde betalen, het enige wat verandert is uw internetsnelheid; deze wordt vele malen sneller.

   Bent u klant bij een andere provider?
   Wanneer u geen Kabelnoord klant bent, maar wel binnen het aansluitgebied woont, legt Kabelnoord gratis een glasvezelkabel aan tot in uw woning. Wanneer u gebruik blijft maken van de diensten van uw huidige provider, monteert Kabelnoord de glasvezelkabel netjes af, maar activeert deze niet. Wanneer u gebruik wilt maken van supersnel glasvezel internet kunt u overstappen naar een voordelig glasvezelabonnement van Kabelnoord. Tot die tijd blijft u gebruik maken van het netwerk van uw huidige provider.

  • Waarom legt Kabelnoord glasvezel aan?

   Met de aanleg van een glasvezelnetwerk doet Kabelnoord een belangrijke investering in de toekomst. Met elkaar maken we intensief gebruik van onze huidige kabelverbindingen. We willen altijd toegang tot informatie, het laatste nieuws lezen we tegenwoordig niet alleen in de krant, maar zoeken we op via nieuwssites en social media. Een film kijken we niet alleen in de bioscoop of huren we in de videotheek, maar bekijken we tegenwoordig ook On Demand of downloaden we via internet. De komende jaren zal deze behoefte alleen maar toenemen. Het bestaande kabelnetwerk kan dat op den duur niet meer aan. Omdat Kabelnoord gelooft in een toekomst met glasvezel, zijn wij alvast gestart met de aanleg ervan.

   Klaar voor de toekomst

   Door nu alvast een glasvezelaansluiting in uw woning aan te leggen, zorgt Kabelnoord ervoor dat u klaar bent voor toekomstige ontwikkelingen. Verder verandert er nog niets. TV-kijken, bellen en internetten gaat gewoon zoals u gewend bent, het enige verschil is dat uw woning wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. U bepaalt zelf wanneer u daadwerkelijk gebruik wilt maken van diensten via glasvezel. U verbindt zich nu dus nog niet aan een abonnement of dienst.

  • Wat gebeurt er met het coaxnetwerk van Kabelnoord?

   Het coaxnetwerk van Kabelnoord wordt vervangen door het glasvezelnetwerk. Het oude netwerk wordt afgeschakeld.

  • Is de aanleg van glasvezel van Kabelnoord gratis?

   Voor bewoners binnen het aansluitgebied is de aanleg van glasvezel naar hun woning geheel gratis. Ook wanneer u geen klant bent, of wanneer uw woning geen coaxaansluiting heeft, is de aansluiting geheel kosteloos. Indien u geen glasvezelaansluiting wenst kunt u dit aangeven middels dit formulier. Besef u echter dat u daarmee ook geen klant meer van Kabelnoord kunt blijven, omdat wij geen diensten meer over coax leveren als wij glasvezel in uw straat hebben aangelegd.

  • Ik heb geen aansluiting van Kabelnoord, krijg ik glasvezel?

   Ook wanneer u geen Kabelnoord klant bent, maar wel binnen het aansluitgebied woont, legt Kabelnoord gratis een glasvezelkabel aan tot in uw woning. Wanneer u gebruik blijft maken van de diensten van uw huidige provider, monteert Kabelnoord de glasvezelkabel netjes af, maar activeert deze niet. Wanneer u gebruik wilt maken van het glasvezel internet kunt u overstappen naar een voordelig glasvezelabonnement van Kabelnoord. Tot die tijd blijft u gebruik maken van het netwerk van uw huidige provider.

   Uw woning wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord, maar de snelle glasvezelverbinding wordt pas geactiveerd op het moment dat u Kabelnoord-klant bent. Wilt u naast een gratis glasvezelaansluiting ook direct gebruik gaan maken van super snel glasvezelinternet van Kabelnoord? Stap dan nu over.

  • Moet ik een contract afsluiten voor een glasvezelaansluiting?

   Nee, u hoeft geen contract af te sluiten om een glasvezelaansluiting te krijgen. De schouwer vertelt u bij de zogenoemde schouwing waar uw aansluiting wordt geplaatst. Ook als u geen klant bent van Kabelnoord, of zelfs geen coax-aansluiting heeft in uw woning, krijgt u een gratis glasvezelaansluiting.

  • Kan ik op een later moment glasvezel laten aanleggen?

   Wij adviseren u om voor de gratis glasvezelaansluiting te kiezen, op het moment dat u wordt aangeschreven door Kabelnoord. Zodra de aannemer start met de werkzaamheden, sluit hij zoveel mogelijk woningen aan in uw straat en woonwijk. Wanneer het glasvezelteam de werkzaamheden in uw straat en woonwijk heeft afgerond starten ze met de aanleg van glasvezel in een ander gebied. Glasvezel biedt veel voordelen en een aansluiting is kosteloos, zonder verplichtingen. Wanneer u op een later moment een glasvezelaansluiting wilt, moeten de werkzaamheden door onze aannemer apart voor u worden ingepland en uitgevoerd. Hiervoor brengt Kabelnoord € 150,= in rekening.

   • Een glasvezelaansluiting is geheel gratis;
   • Een glasvezelaansluiting werkt waarde verhogend voor uw koopwoning;
   • Wanneer u uw woning laat aansluiten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord bent u niet verplicht tot afname van een abonnement van Kabelnoord;
  • Legt Kabelnoord zelf glasvezel aan?

   Kabelnoord is opdrachtgever. Het aanleggen van de glasvezel wordt gedaan door aannemers en onderaannemers. Voor het eerste deel van het project is gekozen voor aannemer Fiber4All. Fiber4All zet deels onderaannemers in om de aanleg te realiseren. U kunt verschillende aannemers tegenkomen in Kabelnoord werkgebied, zij werken allemaal aan hetzelfde project en hanteren een identieke werkwijze.

  • Wat is de volgorde in dorpen bij het aanleggen van glasvezel?

   Kabelnoord gaat komende jaren op diverse plekken in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Ameland glasvezel aanleggen. Benieuwd wanneer uw woning of woonplaats aan de beurt is? Wanneer uw woning in het aansluitgebied valt, ontvangt u doorgaans enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden een informatiekrant met daarin handige informatie over de aanleg.

  • Wanneer wordt er bij mij in de straat glasvezel aangelegd?

   De aanleg van het glasvezelnetwerk start in 2014 in Dokkum. Stapsgewijs worden verschillende straten/( wijken) aangelegd. De volgorde hiervan wordt bekend gemaakt op deze website. Wanneer de aannemer bij u in de wijk aan de slag gaat ontvangt u circa zes weken voorafgaand aan de start een aankondigingsbrief en een informatiekrant. Daarna volgt verdere informatie middels papieren correspondentie en bezoeken aan de deur. Het proces wijst zich vanzelf.

  • Wanneer word ik geïnformeerd over de start van de aanleg?

   Wanneer uw woning binnen het aansluitgebied valt, ontvangt u enkele weken voor de start van de aanleg in uw straat een brief en een informatiekrant van Kabelnoord. In de krant staat informatie over de aanlegprocedure en glasvezelabonnementen.

  • Hoe word ik op de hoogte gesteld van de planning?

   Wanneer u een informatiekrant over Glasvezel van Kabelnoord ontvangt bent u tien tot twaalf weken verwijderd van een glasvezelaansluiting. In de weken tot de aansluiting ontvangt u diverse correspondentie en wordt u geïnformeerd over uw aansluiting door de aannemer. Omdat de aanleg een repeterend proces is, worden alle betrokken bewoners op de voor hen relevante tijdstippen geïnformeerd. Zolang u geen correspondentie ontvangt is aanleg in uw straat nog niet aan de orde.

  • Wordt mijn woning voorzien van glasvezel?

   Wanneer uw woning binnen het aansluitgebied valt, ontvangt u  enkele weken voor de start van de aanleg een aankondigingsbrief en een informatiekrant van Kabelnoord. Wanneer u deze brief ontvangt weet u dat uw woning binnen  afzienbare tijd  wordt voorzien van een glasvezelaansluiting van Kabelnoord.

   Kabelnoord zal komende jaren een aantal geselecteerde kernen voorzien van glasvezel. Omdat we niet alle woningen tegelijkertijd kunnen voorzien van een glasvezelaansluiting, wordt de aanleg en de aankondiging stapsgewijs uitgerold.

  • Moet ik mijn binnenhuisbekabeling zelf aanpassen?

   Indien u vragen heeft over uw huidige binnenhuisbekabeling in combinatie met uw (toekomstige) glasvezelaansluiting dan kunt u deze vragen stellen aan de schouwer die een huisbezoek (schouwing) aflegt of de installatiemonteur (welke uw glasvezelmodem plaatst). Hij overlegt met u of er aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn voor een succesvol gebruik van uw glasvezelaansluiting. De installatiemonteur kan indien gewenst uw binnenhuisinstallatie aanpassen, hiervoor worden (extra) kosten in rekening gebracht. Natuurlijk kunt u zelf ook aanpassingen verrichten of informeren bij erkende elektronicazaken in de regio.

  • Hoe weet ik welke aannemer de aanleg in mijn straat verzorgt?

   Wanneer uw woning binnen het aansluitgebied valt, ontvangt u een aankondigingsbrief en informatiekrant van Kabelnoord. In deze brief en informatiekrant staat onder andere informatie over de aannemer die de werkzaamheden in uw straat verricht en uw woning gaat aansluiten op het supersnelle glasvezelnetwerk van Kabelnoord.

   In de brieven die u ontvangt tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat staan telefoonnummers en e-mailadressen vermeld. Deze gegevens kunt u gebruiken voor het wijzigen van bijvoorbeeld een installatieafspraak of voor het stellen van een dringende vraag. Houd uw brievenbus in de gaten!

  • Ik wil graag de planning spreken. Wie moet ik bellen?

   U kunt bellen met 0519- 701701en kiezen voor optie 4 'Glasvezel'. U kunt uw vraag over de planning dan direct stellen aan een medewerker van de aannemer.

  • Moet ik thuis zijn als glasvezel wordt aangelegd?

   Voor het schouwen en de installatie van het glasvezelmodem maken we een afspraak en komt er een medewerker bij u thuis. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Tijdens het schouwen en de installatie van het glasvezelmodem dient er iemand aanwezig te zijn in de woning. Wilt u de afspraak wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier in of bel naar 0519 - 701 701 (kies voor optie 4 glasvezel)  voor het wijzigen van uw afspraak.

   U wordt tijdig geïnformeerd over de start van de werkzaamheden in uw straat. De aanleg van glasvezel in uw straat  gebeurt in samenspraak met uw gemeente. Tijdens de werkzaamheden in uw straat hebben wij geen toegang tot uw woning nodig, u hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

  • Hoe herken ik de schouwer van Kabelnoord?

   De schouwer is een medewerker van de aannemer. Hij draagt een Glasvezel van Kabelnoord jas en heeft een identificatiepas bij zich met daarop zijn foto en persoonlijke gegevens. Tevens bevat de pas logo's van Glasvezel van Kabelnoord' en Fiber4All, ook kan de schouwer u diverse documenten met dezelfde logo's overhandigen.

  • Kan ik na aansluiting direct gebruik maken van de mogelijkheden van glasvezel?

   Zodra de monteur uw glasvezelmodem heeft geïnstalleerd en uw Kabelnoord-abonnement heeft geactiveerd, kunt u direct gebruik maken van het supersnelle glasvezelnetwerk van Kabelnoord.

   Bent u nog geen klant bij Kabelnoord, maar wilt u wel gebruik maken van het supersnelle glasvezelinternet? Kies dan nu een voordelig 3in1 abonnement van Kabelnoord.

  • Kan ik op een later moment een glasvezelaansluiting laten aanleggen?

   Wij adviseren u om voor de gratis glasvezelaansluiting te kiezen, op het moment dat u wordt aangeschreven door Kabelnoord. Zodra de aannemer start met de werkzaamheden, sluit hij zoveel mogelijk woningen aan in uw straat en woonwijk. Wanneer het glasvezelteam de werkzaamheden in uw straat en woonwijk heeft afgerond starten ze met de aanleg van glasvezel in een ander gebied. Glasvezel biedt veel voordelen en een aansluiting is kosteloos, zonder verplichtingen. Wanneer u op een later moment een glasvezelaansluiting wilt, moeten de werkzaamheden door onze aannemer apart voor u worden ingepland en uitgevoerd. Hiervoor brengt Kabelnoord € 150,= in rekening.

  • Waar komt de glasvezelaansluiting mijn woning binnen?

   De schouwer komt bij u thuis langs om samen met u te bepalen waar in uw woning de glasvezelaansluiting wordt gerealiseerd. Doorgaans  wordt de glasvezelaansluiting in uw meterkast of in uw woonkamer geplaatst.  In de buurt van het glasvezelmodem dient een stopcontact  beschikbaar te zijn.

   De glasvezelmonteur  komt binnen enkele weken bij u thuis om op de afgesproken plaats de glasvezelaansluiting te realiseren. U ontvangt tijdig per post een brief met daarin de voorgestelde datum voor de installatieafspraak.

  • Ik heb een vakantiewoning in het Kabelnoord-aansluitgebied, wordt deze ook voorzien van een glasvezelaansluiting?

   Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een vakantiewoning, huurwoning of koopwoning. Kabelnoord stuurt enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden een aankondigingsbrief en informatiekrant naar de woningen die worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord.

   We bezoeken uw (vakantie)woning om te bepalen waar de glasvezelaansluiting moet komen (ook wel schouwen  genoemd). Enkele weken later  maken we een afspraak voor de installatie van het glasvezelmodem, de installatie van het glasvezelmodem wordt gedaan door de glasvezelmonteur. Tijdens het schouwen en de installatie van het glasvezelmodem dient er iemand aanwezig te zijn in de woning. Wilt u de afspraak wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier in of bel naar 0519 - 701 701 (kies optie 4 glasvezel) voor het wijzigen van uw afspraak.

  • Hoe weet Kabelnoord op welke plek de glasvezelkabel mijn woning binnen moet?

   De glasvezelaansluiting komt normaal gesproken op hetzelfde aansluitpunt binnen als uw kabelaansluiting.

  • Hoe herken ik de Kabelnoord-monteur / het Kabelnoord glasvezelteam?

   Per wijk werken andere aannemers. In de brief over de werkzaamheden die u aan het begin van het project ontvangt staat de aannemer van uw wijk vermeld. De schouwer, die bij u aan de deur komt voor het schouwen van uw woning, legitimeert zich met een speciale pas en is gekleed in kleding voorzien van de logo's van Glasvezel van Kabelnoord.

  • Wat gebeurt er als het vriest? Gaat Kabelnoord dan wel door met de aanleg van glasvezel?

   Wanneer de grond bevroren is kan de aannemer niet verder werken. Het project wordt dan tot nader orde stil gelegd.

  • Waarom start Kabelnoord niet met de aanleg van glasvezel in de 'onrendabele gebieden'?

   Om het netwerk rendabel te maken heb je een minimaal aantal aansluitingen nodig. Daarvoor moeten er veel huizen van glasvezelinternet worden voorzien. Kabelnoord kiest ervoor om in de grote kernen te starten zodat we een rendabel netwerk creëren.

  • Welke techniek wordt gebruikt voor DTV codering?

   De techniek die Kabelnoord op glasvezel gaat hanteren voor DTV codering blijft gelijk. Dit blijft Irdeto. U kunt dus ook uw eigen apparatuur blijven gebruiken.

  • Waar vind ik filmpjes over de aanleg van glasvezel?

   Op YouTube staan filmpjes over glasvezel:

 • Glasvezelproducten
  • Is glasvezel van Kabelnoord gratis?

   Glasvezel van Kabelnoord is gratis:

   • - Wanneer uw woning in het aansluitgebied valt en u een aansluitbrief met informatiekrant heeft ontvangen van Kabelnoord.
   • - Dit geldt voor alle woningen binnen het aansluitgebied, het maakt niet uit of u wel of geen Kabelnoord-klant bent.
   • - Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen met en zonder bestaande  kabelaansluiting.


   In buitengebied vragen we klanten mogelijk wel een bijdrage in de kosten.

  • Welke producten kan ik ontvangen over glasvezel?

   Benieuwd welke producten u kunt ontvangen op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord? Bekijk hier het productenoverzicht.

   Wanneer u wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord kunt u gebruik (blijven) maken van de producten televisie, internet en telefonie.

   Heeft u nu bijvoorbeeld een "3in1 medium" abonnement van Kabelnoord? Dan houdt u ook via glasvezel het "3in1 medium" abonnement van Kabelnoord. U krijgt gratis een nieuwe glasvezelaansluiting, de producten en prijzen blijven gelijk. Het enige wat verandert is uw internetsnelheid.

  • Verandert mijn abonnement automatisch als ik over ga op glasvezel?

   U gaat over naar hetzelfde abonnement dat u nu heeft, maar dan met de glasvezelsnelheden. U hoeft hiervoor niets te doen en er zijn geen extra kosten mee gemoeid. Bekijk de verschillende internetsnelheden in de productmatrix.

  • Welke abonnementen biedt Kabelnoord aan op glasvezel?

   Bent u Kabelnoord-klant en wordt uw woning voorzien van een gratis glasvezelaansluiting? Dan blijft uw abonnement gelijk en u blijft maandelijks hetzelfde bedrag betalen. U krijgt vanaf het moment dat uw glasvezelmodem wordt geactiveerd supersnel glasvezel internet.  Bekijk hier de nieuwe internetsnelheden via glasvezel.

   Bent u nog geen Kabelnoord-klant, maar wordt uw woning voorzien van een gratis glasvezelaansluiting van Kabelnoord? Om gebruik te kunnen maken van supersnel glasvezelinternet stapt u nu over naar de voordelige glasvezelabonnementen van Kabelnoord.  Bekijk ze hier  

  • Welke internetsnelheid past bij mij?

   Afhankelijk van uw online activiteiten en het aantal gebruikers + apparaten in uw huis kunt u een passende internetsnelheid kiezen. Hoe meer activiteit, gebruikers en apparaten, des te meer internetsnelheid u nodig heeft. Indien u twijfelt over de best passende snelheid kunt u altijd het Klantencentrum van Kabelnoord bellen, tel. 0519 -701 701 optie 1.

  • Ik wil alleen internet. Kan dat?

   Wordt uw woning aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord en wilt u alleen supersnel glasvezelinternet? Voor het afnemen van internet heeft u altijd een basisabonnement van Kabelnoord nodig.  Bekijk hier de internetpakketten van Kabelnoord.

  • Bieden andere providers diensten aan op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord?

   Het glasvezelnetwerk van Kabelnoord is een open netwerk. Ons streven is om meerdere dienstaanbieders aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Wanneer er andere dienstaanbieders worden aangesloten is op dit moment nog niet bekend. Een dienstaanbieder bepaalt zelf of en wanneer hij producten wil aanbieden op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. Momenteel kunt u gebruik (blijven) maken van de producten van Kabelnoord via uw glasvezelaansluiting. Benieuwd naar de glasvezelabonnementen van Kabelnoord?

   Bekijk hier de mogelijkheden

  • Ik heb een jaarcontract bij een andere provider, hoe kan ik overstappen?

   U dient uw jaarcontract eerst uit te zitten. Een maand voordat uw jaarcontract afloopt kunt u overstappen naar Kabelnoord. In de meeste gevallen heeft u na een jaarcontract een maand opzegtermijn bij providers.

  • Ik wil alleen kabeltelevisie, kan dat?

   Dat is mogelijk! U bent niet verplicht om internet en/of telefonie af te nemen.  Bekijk hier het productenaanbod van Kabelnoord

  • Welke televisiezenders houd ik bij de overgang naar glasvezel?

   U behoudt alle televisiezenders. Er verandert niets in de inhoud van de zenderpakketten van Kabelnoord door het gebruik van glasvezel. Uiteraard zijn de zenderlijsten altijd aan verandering onderhevig, maar dit wordt niet veroorzaakt door het glasvezelnetwerk.

  • Wat gebeurt er met de analoge zenders?

   Wanneer uw woning wordt voorzien van een glasvezelaansluiting kunt u analoge televisie van Kabelnoord blijven kijken. U ontvangt via glasvezel van Kabelnoord dezelfde analoge televisiezenders. Er verandert niets aan de inhoud van de zenderpakketten van Kabelnoord door de overstap naar glasvezel. Uiteraard zijn zenderaanbod en -indeling altijd onderhevig aan verandering.

   Wanneer u analoge televisie van Kabelnoord blijft kijken, kunt u in veel gevallen de binnenhuisinstallatie ongewijzigd blijven gebruiken. Het enige wat wijzigt is uw aansluiting.

   Bent u benieuwd naar digitale televisie-aanbod van Kabelnoord? Ook benieuwd naar de verschillende haarscherpe HD zenders via digitale televisie?

   Bekijk hier de mogelijkheden en stap over naar digitale televisie van Kabelnoord.

  • Krijg ik automatisch digitale televisie bij de overgang naar glasvezel?

   Nee, voor het gebruik van digitale televisie heeft u een smartcard van Kabelnoord + decoder/ CI+ Module nodig.

  • Krijgt Kabelnoord met glasvezel ook Interactieve Televisie?

   Ook op het glasvezelnetwerk lanceert Kabelnoord geen eigen interactief televisie-product. Uiteraard wordt wel het live TV kijken op je tablet via de Kabelnoord TV-app ondersteund. Kijk voor meer informatie op  www.kabelnoord.nl/live-tv-kabelnoord-app

  • Wat kosten de glasvezelproducten van Kabelnoord?

   De kosten voor alle glasvezelproducten blijven gelijk aan de huidige producten. Of u nu televisie, telefonie en internet ontvangt via het huidige COAX netwerk of via het glasvezelnetwerk van Kabelnoord, u betaalt maandelijks hetzelfde bedrag.

   Wordt uw woning binnenkort aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord?

   Bekijk dan hier het producten overzicht

  • Gaan mijn huidige producten automatisch over naar glasvezel?

   Ja, uw huidige abonnementen gaan automatisch over naar glasvezel. U hoeft hiervoor niets te doen.

  • Ik wil een abonnement aanvragen/aanpassen, wanneer kan dit?

   Bent u nog geen klant bij Kabelnoord en wilt u een abonnement aanvragen? Bekijk het productenaanbod van Kabelnoord en kijk welk abonnement het beste bij u past. Indien u nog een lopend contract heeft bij uw huidige provider, dient u dat eerst af te ronden. Een maand voordat uw contract afloopt kunt u overstappen naar het voordelige aanbod van Kabelnoord (mits uw woning is voorzien van een glasvezelaansluiting van Kabelnoord). Wilt u hulp bij uw overstap van uw huidige provider naar Kabelnoord? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0519-701 701, optie 4 glasvezel.

   Wilt u uw huidige Kabelnoord-abonnement wijzigen? Het wijzigen van uw huidige Kabelnoord-abonnement kan door middel van het wijzigingsformulier. Kabelnoord hanteert bij alle abonnementen een opzegtermijn van 1 maand. Indien de opzegtermijn langer of korter is, zoals bij sommige acties, dan vermelden we dat bij de actievoorwaarden. U ontvangt bericht van Kabelnoord zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd.

  • Waar kan ik mij aanmelden voor een glasvezelabonnement?

   Heeft u een brief ontvangen van Kabelnoord en wordt uw woning binnenkort aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord? Wanneer u al Kabelnoord-klant bent hoeft u in principe niets te doen. Uw huidige abonnement gaat mee naar het glasvezelnetwerk. U behoudt dezelfde producten en u blijft hetzelfde maandbedrag betalen. Het enige wat wijzigt is uw internet snelheid, deze wordt vele malen sneller. Wilt u uw abonnement wijzigen dan kunt u het wijzigingsformulier invullen.

   Bent u nog geen klant bij Kabelnoord en heeft u een aansluitbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden voor een voordelig glasvezelabonnement naar keuze.

  • Heb ik nog een modem nodig als ik glasvezel heb?

   Kabelnoord-abonnees krijgen standaard een nieuw glasvezelmodem. Het modem wordt geïnstalleerd door de monteur. Het glasvezelmodem is tevens voorzien van een ingebouwde router, hierdoor heeft u standaard de beschikking over WiFi (draadloos internet). Het oude modem is eigendom van Kabelnoord en heeft u in bruikleen. Het oude modem wordt meegenomen door de monteur die de glasvezelinstallatie in uw woning realiseert.

  • Moet ik een abonnement nemen om mijn glasvezelaansluiting te kunnen gebruiken?

   Als u reeds klant bent van Kabelnoord dan gaat uw abonnement automatisch over op glasvezel. U hoeft hiervoor niets te doen. Ook uw abonnementsprijs blijft gelijk. Indien u geen klant bent dan kunt u uiteraard klant worden.

   Bekijk hier de abonnementen.

 • Zakelijke klanten
 • Klachten en contact
  • Ik heb een vraag over de aanleg. Wie moet ik bellen?

   Voordat Kabelnoord van start gaat met de aanleg van glasvezel in uw straat en de installatie van het glasvezelmodem in uw woning komt de schouwer langs. De schouwer bepaald samen met u waar het glasvezelmodem wordt geplaatst in uw woning. Heeft u na het bekijken van het filmpje en het gesprek met de schouwer toch vragen over de aanleg van glasvezel in uw straat? Neem dan contact met via telefoonnummer: 0519 - 701 701, optie 4 glasvezel. U wordt dan doorverbonden met onze aannemer.

   Benieuwd hoe de aanleg van glasvezelnetwerk van Kabelnoord in zijn werk gaat? Bekijk hier de video over de aanleg.


  • Ik wil de planning spreken, waar moet ik zijn?

   Op de brief die u heeft gekregen omtrent uw installatie wordt tevens een telefoonnummer vermeld, dit is het juiste nummer. Heeft u de brief niet, dan kunt u bellen met 0519-701 701 en kiezen voor optie 4 'Glasvezel'.  

  • Ik wil een afspraak wijzigen of maken, wie moet ik bellen?

   Voor het wijzigen van een schouw- of installatie-afspraak kunt u het afspraken formulier gebruiken. Naast uw contactgegevens vult u op het formulier in wanneer onze medewerker kan langskomen om te schouwen of voor het installeren van het glasvezelmodem.

   Wilt u liever een werknemer spreken?
   Neem dan contact op met de aannemer die actief is in uw straat. Het telefoonnummer staat vermeld op de correspondentie die u heeft ontvangen namens Kabelnoord en de aannemer.

  • Ik heb een klacht. Waar kan ik die deponeren?

   Heeft u een klacht over de aanleg van glasvezel in uw woonplaats, straat of in uw woning?

   Laat het ons weten via het klachtenformulier. De aannemer is verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel in uw straat en neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Ik heb schade. Waar kan ik schade melden?

   Schade is altijd vervelend. Uiteraard dient er gekeken te worden naar een passende oplossing. Meld daarom uw schade altijd bij de aannemer.  Klik hier om uw schade en klacht te melden    

   Belangrijk: schades en klachten worden afgehandeld door de aannemer. U kunt tevens bellen met 0519 -701 701 optie 4 'Glasvezel' om uw schade of klacht door te geven.

  • Ik heb een vraag over glasvezelabonnementen, wie kan ik bellen?

   Wilt u meer informatie over de glasvezelabonnementen van Kabelnoord?  Bekijk dan het productenoverzicht

   Meer informatie over de Kabelnoord glasvezelabonnementen vindt u in de informatiekrant (deze ontvangt u wanneer uw woning wordt voorzien van een gratis glasvezelaansluiting van Kabelnoord) of bel met Kabelnoord: 0519-701 701, optie 1.

  • Mijn glasvezel werkt niet. Waar moet ik dit melden?

   U kunt op www.kabelnoord.nl kijken of er een storing is of niet. Zo niet dan kunt u bellen met 0519 - 701 701 en uw storing melden. Indien u nog niet geïnstalleerd bent op glasvezel is dit uiteraard niet mogelijk.

  • Wie moet ik bellen bij een klacht?

   Het is vervelend als u ontevreden bent over de werkzaamheden. U kunt uw klacht doorgeven aan de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het project.

   Hier vindt u ons klachtenformulier of bel met 0519 -701 701 en kies voor optie 4 glasvezel.

   Tijdens de werkzaamheden kunt u ook altijd een medewerker van de aannemer aanspreken.

 • Apparatuur
  • Moet ik een nieuwe router aanschaffen?

   De woningen die worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord krijgen een gratis glasvezelmodem. Dit modem wordt standaard voorzien van WiFi, hiermee heeft u de beschikking over draadloos internet in uw woning.

  • Wat moet ik met de kabelaansluitingen in mijn huis?

   U hoeft in principe niets te wijzigen aan uw binnenhuisinstallatie. De kabelaansluitingen kunt u gewoon laten zitten. Er komt een monteur bij u thuis om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. De monteur installeert het glasvezelmodem en activeert uw abonnement.

  • Heb ik nog een modem nodig?

   U krijgt een glasvezelmodem van Kabelnoord bij de installatie. Dit is voldoende. U heeft geen andere modems nodig. Het glasvezelmodem van Kabelnoord behoort toe aan het perceel en u betaalt hiervoor geen borg. Het modem blijft bij een verhuizing dus ook achter in de woning.

  • Is de internet aansluiting inclusief WiFi mogelijkheid?

   U ontvangt een gratis glasvezelmodem met ingebouwde router. Hiermee heeft u standaard de beschikking over draadloos internet, ook wel WiFi genoemd.

  • Verandert mijn WiFi-wachtwoord?

   Uw wachtwoord verandert. De installatiemonteur informeert u hierover tijdens/na de installatie. Mede daarom is het van belang dat u thuis bent bij de installatie van uw glasvezelmodem.

  • Kan mijn televisie met de coaxkabel aangesloten worden op glasvezel?

   Ja, uw televisie wordt met de bestaande coaxkabel in uw woning aangesloten op het glasvezelnetwerk.

  • Werkt nummerherkenning nog op mijn telefoon?

   Nummerherkenning werkt ook op glasvezel.

  • Kan ik mijn binnenhuisinstallatie (ongewijzigd) blijven gebruiken?

   De binnenhuisinstallatie kunt u in de meeste gevallen ongewijzigd blijven gebruiken.  Eventueel kan de monteur vernieuwingen in uw binnenhuisinstallatie voor u uitvoeren tegen de hiervoor vastgestelde tarieven. Uiteraard kunt u dit zelf ook (laten) doen.

  • Wat moet ik met mijn oude modem? En hoe zit het met de borg?

   Als u een modem heeft van Kabelnoord dan neemt de monteur dat modem in. U tekent voor de inlevering en enkele weken later ontvangt u de borg van dit modem € 25,- retour op het bij Kabelnoord bekende rekeningnummer. Voor het glasvezelmodem betaalt u geen borg.

  • Kan ik gebruikmaken van een fax via glasvezel?

   Glasvezel van Kabelnoord ondersteunt geen faxapparatuur. Wanneer de fax niet werkt op onze telefoonverbinding kunnen wij hierin helaas niets betekenen.

  • Ik heb ISDN-telefoontoestellen, kunnen die ook op het glasvezelmodem aangesloten worden?

   Nee, het is niet mogelijk om ISDN-telefoontoestellen op het glasvezelmodem aan te sluiten.  

  • Werkt persoonsalarmering op glasvezel?

   Kabelnoord ondersteunt geen persoonsalarmering, dit omdat het via een traditionele telefoonlijn werkt. Ons advies is om bij de huidige provider te blijven. Kabelnoord onderzoekt de mogelijkheden voor persoonsalarmering en overige alarminstallaties via glasvezel.

  • Wat is het stroomverbruik van het glasvezelmodem?

   Het stroomverbruik van een glasvezelmodem is vergelijkbaar met dat van een kabelmodem. U gaat dus geen extra energiekosten betalen over het verbruik van het modem.

  • Sinds het nieuwe glasvezelmodem is geplaatst, zie ik twee WiFi netwerken. Welke moet ik kiezen?

   Het nieuwe glasvezelmodem van Kabelnoord ondersteunt 2,4 GHz en 5,0 Ghz WiFi band. Standaard zijn beide WiFi-signalen ingeschakeld. Uw apparatuur kan bij het maken van een verbinding kiezen uit beide signalen.

   De 5,0 GHz verbinding wordt over het algemeen minder gebruikt dan de 2,4 GHz, hierdoor kan het zijn dat u een betere verbinding ervaart. Het bereik van 5,0 GHz band kan wel minder sterk zijn omdat de frequentie meer verzwakt wordt door obstakels, denk bijvoorbeeld aan muren, plafonds, meubels, enzovoorts. Daarnaast is nog niet alle apparatuur geschikt voor het gebruik van de 5,0 GHz band. Omdat het glasvezelmodem van Kabelnoord beide WiFi-signalen ondersteunt, kunt u ook gebruik maken van het reguliere 2,4 GHz signaal.

  • Ik heb sinds de plaatsing van mijn glasvezelmodem minder WiFi bereik in huis dan voorheen. Wat kan ik doen?

   Zit het nieuwe glasvezelmodem op dezelfde plaats als uw oude modem? Of is hij op een andere plaats in uw woning afgemonteerd? Door uw hele woning zijn factoren die de sterkte en snelheid van het WiFi-signaal negatief kunnen beïnvloeden. Door de nieuwe locatie van het modem, kan het zijn dat er andere verstoringselementen zijn die uw WiFi-signaal negatief beïnvloeden.

   Daarnaast zendt het nieuwe glasvezelmodem twee WiFi-signalen uit. Het nieuwe glasvezelmodem van Kabelnoord ondersteunt 2,4 GHz en 5,0 GHz WiFi band. De 5,0 GHz verbinding is over het algemeen minder in gebruik dan de 2,4 GHz, hierdoor kan het zijn dat u een betere verbinding ervaart. Het bereik van 5,0 GHz band kan wel minder sterk zijn omdat de frequentie meer verzwakt wordt door obstakels, denk bijvoorbeeld aan muren, plafonds, meubels, enzovoorts. Daarnaast is nog niet alle apparatuur geschikt voor het gebruik van de 5,0 GHz band. Omdat het glasvezelmodem van Kabelnoord beide WiFi-signalen ondersteunt, kunt u ook gebruik maken van het reguliere 2,4 GHz signaal.

   Ervaart u minder WiFi bereik op uw apparaten in huis? Selecteer dan het andere beschikbare WiFi-signaal in uw woning. Biedt dit geen oplossing? Neem dan contact op met het servicecentrum van Kabelnoord via telefoonnummer 0519-701701, optie 2.

 • Overige vragen
  • Ik wil geen glasvezel. Kan ik mij afmelden?

   Heeft u recent een aankondigingsbrief en informatiekrant ontvangen omdat uw woning binnenkort wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk? Dan kunt u bij de schouwer aangeven dat u géén gratis glasvezelaansluiting van Kabelnoord wilt. U dient daarna de speciale 'weigerkaart' in te vullen.

   Overweeg uw weigering goed. Een glasvezelaansluiting wordt gratis geplaatst en verplicht u niet tot afname van abonnementen bij Kabelnoord. Ook is de glasvezelaansluiting van meerwaarde voor potentií«le woningkopers.

   Bent u Kabelnoord-klant en wilt u geen glasvezelaansluiting? Dan zal Kabelnoord uw contract/overeenkomst met Kabelnoord ontbinden en kunt u overstappen naar een andere provider. Het coaxnetwerk van Kabelnoord zal, zodra de overige woningen in uw straat overgegaan zijn op het glasvezelnetwerk, worden uitgeschakeld. Vanaf dat moment zijn de producten die u afneemt van Kabelnoord niet langer beschikbaar op uw adres.

   Bekijk ook:

   Waarom legt Kabelnoord glasvezel aan?

   Kan ik op een later moment een glasvezelaansluiting laten aanleggen?

  • Hoe lang duurt het glasvezelproject van Kabelnoord?

   Kabelnoord gaat in 2014 van start met de aanleg van glasvezel in het Kabelnoord-werkgebied in Noordoost Friesland. Er wordt gestart in Dokkum en aansluitend in Kollum. Hierna volgen kernen/dorpen in andere Noordoost Friese gemeenten. Hoelang het glasvezelproject duurt hangt van diverse factoren af, een uitleg over de gefaseerde uitrol leest u hier.  

  • Ik woon in het buitengebied, krijg ik ook glasvezel?

   Glasvezel van Kabelnoord wordt in verschillende fases aangelegd. Als eerste zijn de grotere kernen aan de beurt (wijzigingen voorbehouden). Kabelnoord heeft de intentie om op termijn ook buitengebieden aan te leggen, maar is hiervoor afhankelijk van subsidies en ondersteuning vanuit de overheid.

  • Ik woon buiten Kabelnoord-gebied, kan ik glasvezel krijgen?

   Kabelnoord is actief in de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ameland en Schiermonnikoog. In deze vijf gemeenten zal Kabelnoord glasvezel aan gaan leggen. Buiten deze vijf gemeenten zal Kabelnoord (vooralsnog) geen glasvezelnetwerk gaan aanleggen.

  • Ik heb de glasvezel nog voor de gevel liggen (of in de straat). Kan ik wel een dienst bestellen?

   Als u Kabelnoord-klant bent gaan al uw huidige producten automatisch over naar glasvezel. Uw abonnement verandert niet. Indien u nog geen Kabelnoord-klant bent, of u wilt meer producten via Kabelnoord afnemen, dan kunt u dit aangeven via de reguliere website van Kabelnoord www.kabelnoord.nl

  • Waarom krijgt mijn woonplaats nog geen glasvezel?

   Doordat glasvezel in diverse fases wordt aangelegd kan niet ieder dorp tegelijk worden voorzien van glasvezel. Iedere fase moet opnieuw aanbesteed worden. Het is de bedoeling om eerst de grote kernen aan te leggen alvorens in de kleinere dorpen als ook in het buitengebied te starten.

  • Mijn buren worden aangesloten op glasvezel, maar ik niet. Hoe kan dit?

   Het kan gebeuren dat uw woning net buiten het werkperceel van de aannemer ligt. Ergens wordt een gebied afgebakend en dat kan helaas tussen twee woningen zijn. Dit is zeer spijtig voor u. Waarschijnlijk volgt een aansluiting voor u ook snel.