Worden alle percelen in het buitengebied aangesloten op glasvezel?

Alle bewoners in het buitengebied, de zogenaamde witte adressen, die zich aanmelden tijdens de vraagbundeling worden gegarandeerd aangesloten op glasvezel, wanneer op de einddatum blijkt dat er voldoende belangstelling is. Deze witte adressen ontvangen post van Glasvezel van Kabelnoord. Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één van de deelnemende providers op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. Na de vraagbundeling kan men zich nog steeds aanmelden voor de glasvezelaansluiting, maar dan krijgt men te maken met extra kosten. Tot het moment van het aansluiten van woningen in de omgeving van de bewuste bewoner is dat minimaal € 500,00 vanwege kosten voor het aanpassen van het technisch ontwerp door de aannemer.