Worden alle percelen in het buitengebied standaard aangesloten op glasvezel?

Nee. Tenminste 60% van de aangeschreven bewoners in een geselecteerd buitengebied moet zich aanmelden voor een abonnement bij een provider op het glasvezelnetwerk. Of u daadwerkelijk een glasvezelaansluiting krijgt hangt af van het deelname percentage in uw gebied, de exacte ligging van uw perceel en het aantal aanmeldingen in uw omgeving. Het kan zijn dat uw perceel niet onder de huidige regeling kan worden aangesloten. Mocht dit het geval zijn dan nemen wij contact met u op na afloop van de vraagbundelingsperiode. 

Bewoners van de percelen die zijn aangeschreven maar die zich niet hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting krijgen geen aansluiting.