Worden alle percelen in het buitengebied aangesloten op glasvezel?

Alle bewoners in het buitengebied, de zogenaamde witte adressen, die zich aanmelden tijdens de vraagbundeling worden gegarandeerd(*) aangesloten op glasvezel, wanneer op de einddatum blijkt dat er voldoende belangstelling is. Deze witte adressen ontvangen post van Glasvezel van Kabelnoord. Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één van de deelnemende providers op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. Na de start van de aanleg kan men zich nog steeds aanmelden voor de glasvezelaansluiting, maar dan kan  men te maken krijgen met extra kosten.. Is dat het geval dan ontvangt de klant een offerte. Gaat de klant daar niet op in, dan vervalt de aanmelding en gaat de aanleg naar dit perceel niet door.

*) Kabelnoord heeft de financiering van de aanleg afgesproken met de provincie en banken. Daar hoort een bepaald maximaal bedrag bij voor de kosten van de aansluitingen. Kabelnoord is voornemens om meer (duurdere) percelen aan te sluiten dan afgesproken. Mocht in een gemeente de aanleg daardoor duurder worden dan het maximum bedrag en de financiers daarom niet akkoord gaan met de aanvraag van Kabelnoord, dan zal er een oplossing moeten worden gevonden voor de dekking van de extra kosten. De provincie Fryslân heeft daar apart budget voor gereserveerd, maar het is nog niet duidelijk of dat altijd voldoende oplossing biedt.