Welke informatie geldt voor mijn aansluiting?

Levering van een aansluiting
Uw overeenkomst omvat een abonnement op diensten bij een dienstenaanbieder en een overeenkomst voor een aansluiting op het netwerk van Kabelnoord. Dat laatste zorgt ervoor dat u de diensten ook daadwerkelijk kunt gebruiken.

De vaste aansluiting is gebonden aan het perceel, maar de overeenkomst voor de aansluiting is tussen u als gebruiker van de dienst en Kabelnoord als netwerkeigenaar. Dat is ook het geval indien Kabelnoord niet de leverancier van de diensten is en/of u niet de eigenaar bent van het pand.

Voordat er een dienst over een vaste aansluiting kan worden geleverd, hebben we soms uw medewerking nodig. Bijvoorbeeld omdat we toegang nodig hebben tot de locatie waar we de aansluiting moeten installeren. U bent verplicht om mee te werken. Bij een verhuizing moet u de aansluiting ongemoeid laten; wij zorgen voor eventuele aanpassing na uw verhuizing.

Kosten van een aansluiting
Kabelnoord kan een bijdrage vragen voor het realiseren van een aansluiting. Dat is met name het geval als we hoge kosten moeten maken, bijvoorbeeld omdat uw pand erg ver van de openbare weg staat. Of als er een (extra) wandcontactdoos aangelegd moet worden. Als u een bijdrage moet betalen, laten we u dat van tevoren weten. We gaan pas aanleggen als u instemt met de betaling van de aangegeven kosten.

Werkzaamheden
Alleen Kabelnoord of een door haar ingeschakelde partij voert de werkzaamheden uit die nodig zijn voor het aanleggen, controleren, onderhouden, herstellen, wijzigen en opruimen van de aansluiting. Kabelnoord doet dat in overleg met u. We gaan ervan uit dat we daarbij de eventueel benodigde toestemming of medewerking van anderen hebben, omdat u daarvoor gezorgd hebt.

Storingen
U mag bij of door het gebruik van de aansluiting geen storing in de ontvangst door anderen veroorzaken

Betaling
In de regel betaalt u niet apart voor uw aansluiting; de kosten worden verrekend in uw dienstenabonnement. Bij heel dure netwerken is soms een extra bijdrage vereist. Dat kan via een eenmalig bedrag of via een maandelijkse betaling. In sommige gevallen heeft u daarin geen keus, maar doorgaans bepaalt u zelf hoe u een extra betaling doet als dat wordt gevraagd.

U stemt met deze extra betaling in met het aangaan van een overeenkomst met een provider op dit extra dure netwerk. Dit wordt bij de aanmelding duidelijk vermeld. In sommige gevallen incasseert de provider het extra maandbedrag, maar het kan ook zijn dat Kabelnoord dat doet, ook al is Kabelnoord niet de door u gekozen provider.