Veelgestelde vragen De Fryske Marren

Wat is Kabelnoord?
Kabelnoord is veertig jaar geleden opgericht met als doel om zo veel mogelijk huishoudens aan te sluiten op kabeltelevisie. Ook veel onrendabele gebieden werden aangesloten om alle huishoudens in Noordoost Friesland te voorzien van radio en televisie. Nu gebeurt eigenlijk precies hetzelfde, maar dan met internet. Bijzonder aan Kabelnoord is dat vier gemeenten aandeelhouder zijn en dat het verdiende geld rechtstreeks teruggaat naar de regio.

Waarom wil Kabelnoord glasvezel aanleggen in De Fryske Marren?
Op initiatief van de provincie Fryslân gaat Kabelnoord het Friese buitengebied voorzien van glasvezel, dus ook het buitengebied van De Fryske Marren. Glasvezel op het platteland is van groot belang voor de leefbaarheid. Deze internetverbinding heeft de snelheid van het licht. Alternatieven zijn vaak minder snel en stabiel en zeker niet goedkoper. In dorpskernen en steden is een snelle internetverbinding tegenwoordig vanzelfsprekend, maar voor ruim 20.000 adressen in Friesland is dit niet het geval. Kabelnoord vindt dat ook díe mensen recht hebben op een snelle en toekomstbestendige internetverbinding.

Kan ik kiezen uit meerdere aanbieders?
Het glasvezelnetwerk van Kabelnoord is een open netwerk. Dit betekent dat providers welkom zijn als dienstaanbieder op het nieuwe netwerk. Als inwoner van De Fryske Marren kunt u kiezen voor een abonnement bij Kabelnoord, Solcon, Multifiber of Weserve. Doe de postcodecheck en meld u aan bij de provider van uw keuze.

Wanneer wordt de netwerkvergoeding in rekening gebracht?
De netwerkvergoeding wordt in rekening gebracht zodra de aanleg van glasvezel naar uw woning is afgerond en uw abonnementen geactiveerd zijn. De netwerkvergoeding vervalt wanneer u uw abonnementen opzegt en geen gebruik meer maakt van de glasvezelaansluiting. Glasvezel van Kabelnoord zal de netwerkvergoeding van € 15,- per maand laten vervallen zodra de extra kosten van de aanleg van het netwerk zijn betaald. De netwerkvergoeding van Glasvezel van Kabelnoord heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

Wordt de netwerkvergoeding geïndexeerd?
Nee, de netwerkvergoeding wordt niet geïndexeerd en dus niet verhoogd. Dit betekent dat u maximaal € 15,- per maand netwerkvergoeding betaalt.

Kan ik de netwerkvergoeding voor mijn perceel afkopen?
Ja! Het is mogelijk om de maandelijkse netwerkvergoeding voor uw perceel af te kopen. U betaalt dan éénmalig € 1800,-. U kunt dit aangeven bij de bestelling van uw abonnement.

Mijn woning en bedrijf zitten op hetzelfde adres, kan ik twee aansluitingen nemen?
In veel gevallen is het mogelijk om een tweede aansluiting op uw adres te krijgen. Voor vragen over een extra aansluiting kunt u terecht bij Glasvezel van Kabelnoord via www.glasvezel.frl/contact of 0519 701701.

Kan ik een aansluiting nemen zonder abonnement?
Nee, het is niet mogelijk om een glasvezelaansluiting te nemen zonder abonnement. Deelnemers sluiten altijd een jaarabonnement af bij een provider, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Wat is de rol van de Provincie Fryslân in dit glasvezelproject?
Kabelnoord heeft een achtergestelde lening gekregen van de Provincie Fryslân om het glasvezelnetwerk in alle Friese gemeenten aan te leggen. Hier hoort bij dat de provincie eisen aan Kabelnoord stelt, vooral om de consumenten te beschermen. Zo moet de klant kunnen kiezen uit meerdere providers. Daarnaast mag de netwerkvergoeding voor deelnemers niet meer dan vijftien euro per maand bedragen en deze mag maximaal voor een periode van dertig jaar worden toegepast. Hierdoor komt de consument niet voor verrassingen te staan als hij voor Kabelnoord kiest. Ook moet Kabelnoord minimaal 90% van de percelen aansluiten.

Wat is het verschil tussen aanmelden voor 24 juni of erna?
Na 24 juni 2019 bepaalt Kabelnoord of de aanleg van glasvezel in de gemeente De Fryske Marren doorgaat of niet. Vervolgens wordt er een definitief ontwerp gemaakt van het netwerk op basis van de aanmeldingen. Als mensen zich na 24 juni 2019 aanmelden, moeten er kosten gemaakt worden om een nieuw ontwerp te maken. Om deze kosten te dekken wordt een bedrag van minimaal € 500,- in rekening gebracht. Zodra de glasvezelaanleg in uw gemeente is afgerond kan er alleen op offertebasis een glasvezelaansluiting worden aangevraagd.

Wat gebeurt er als op 24 juni 2019 te weinig belangstelling is voor Glasvezel van Kabelnoord?
Glasvezel van Kabelnoord heeft geen aansluitplicht. Bij te weinig deelname komt er geen geld beschikbaar van de provincie en de banken. De aanleg in de gemeente De Fryske Marren gaat dan niet door. Op 26 juni 2019 wordt besloten of er voldoende aanmeldingen zijn voor een aansluiting bij Glasvezel van Kabelnoord. Bij te weinig animo vervalt uw aanmelding automatisch. U bent dan vrij om te kiezen voor een andere glasvezelaanbieder en provider.

Wat gebeurt er als er voldoende animo is voor Glasvezel van Kabelnoord?
Dan gaat ook de aanleg van glasvezel in het buitengebied van De Fryske Marren door! Iedereen die zich vóór 24 juni 2019 heeft aangemeld bij Kabelnoord, Solcon, Multifiber of Weserve, krijgt gegarandeerd een glasvezelaansluiting van Glasvezel van Kabelnoord. De aanleg gaat in 2019 van start.