Mijn gemeente

Op elke gemeentepagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de vraagbundelingsperiode en het verloop van het glasvezelproject. De vraagbundeling is in de volgende gemeentes inmiddels succesvol afgerond:

Gemeentes   Percentage
Achtkarspelen        60% 
Tytstjerksteradiel   65%
Ooststellingwerf   83%
Opsterland   79%
Smallingerland   77%
Weststellingwerf   63%