Aantal aanmeldingen Tytsjerksteradiel

De vraagbundeling voor de gemeente Tytsjerksteradiel eindigt op 16 augustus 2018. De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Tytsjerksteradiel kan doorgaan zodra 60% van de betrokkenen meedoet. 

Tussenstand gemeente Tytsjerksteradiel:
Op dit moment (donderdag 9 augustus j.l.) heeft 33,9% van de betrokkenen in het buitengebied van de gemeente Tytsjerksteradiel zich aangemeld.

Tussenstand per gebied:

Buitengebied Aldtsjerk                          18%    
Buitengebied Earnewâld 31%
Buitengebied Garyp 22%
Buitengebied Sumar 27%
Buitengebied Hurdegaryp 25%
Buitengebied Oentsjerk 29%
Buitengebied Noardburgum 28%
Buitengebied Jistrum 31%
Buitengebied Eastermar 37%
Buitengebied Gytsjerk 38%
Buitengebied Mûnein 38%
Buitengebied Burgum 35%
Buitengebied Tytsjerk 41%
Buitengebied Ryptsjerk 53%
Buitengebied Suwâld 46%
Buitengebied Wyns 76%


Status: donderdag 9 augustus j.l