Ambassadeurs trekken van deur tot deur in Lippenhuizen en Bakkeveen

Ambassadeurs trekken van deur tot deur in Opsterland

14 november 2018

Lippenhuizen/Bakkeveen - Fokko Bosker ging in Lippenhuizen zaterdag nog bij een paar adressen langs. Gerrit Baarda uit Bakkeveen neemt deze week twee dagdelen vrij om nog actief bewoners van het buitengebied te overtuigen van de voordelen van glasvezel. Beide ambassadeurs zijn ervan overtuigd dat veel mensen zich in de laatste week gaan melden. Baarda: “Soks bliuwt dochs faak oant it lêste momint lizzen. Mar yn myn buert hat 83 prosint al sein dat se meidogge.”

Bosker en Baarda horen bij de 25 ambassadeurs die de buurt intrekken om mensen te informeren over het hoe en waarom van glasvezel. Baarda woont tussen Bakkeveen en Waskemeer, echt buitengebied waar internetten via de telefoonkabel niet eens lukt. Een 4G-abonnement levert ook niet de oplossing. “Net snel genôch en hiel ynstabyl. Wy kinne yn it bûtengebiet net sûnder glêsfezel. Dat jildt yn de takomst foar elkenien.” In zijn gesprekken met buurtgenoten ontdekte Gerrit dat niet iedereen er zo mee bezig is als hijzelf. Er zijn toch nog best veel mensen die niet veel gebruik maken van internet. “Mar ek dizze minsken kinst wol meikrije, ast it mar goed útleist.”

In gesprekken aan de keukentafel merkt Baarda dat veel mensen denken dat ze met glasvezel een stuk duurder uit zijn dan nu. Maar liggen de papieren eenmaal op tafel, dan blijkt dat niet iedereen de huidige kosten goed in het hoofd heeft. Baarda is ervan overtuigd dat iedereen voor nagenoeg dezelfde prijs kan beschikken over glasvezel. “En foar itselde jild krije sy dan folle mear.” Het zijn overtuigende argumenten, merkt Baarda. En doen ze het niet voor zichzelf, dan wel voor de waarde van de woning, dan wel voor de omgeving.

Datzelfde gevoel heeft Fokko Bosker, die als zelfstandig schrijver/journalist dagelijks beroepsmatig last heeft van traag internet. “Glasvezel is voor mij belangrijk en ik ben niet de enige. Ik wijs mensen in gesprekken er ook regelmatig op dat het een collectieve aangelegenheid is. Zeker bij mensen die twijfelen werkt een beroep op de solidariteit goed.” De 60 procent-grens is bij Bosker in de buurt dan ook geen probleem. Hij denkt dat het ook mede te danken is aan het hechte buurtgevoel. “Dan spreek je elkaar ook wat makkelijker aan over dit soort zaken. Maar de groep ouderen in het Opsterlandse buitengebied is groot. Zeventigers en tachtigers denken dat het hun tijd wel zal duren, maar hebben niet door dat goed internet steeds belangrijker wordt om ook op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het is een keuze voor de toekomst en dat is voor ouderen soms lastig.”

Beide ambassadeurs zijn ervan overtuigd dat het zin heeft mensen persoonlijk te benaderen. Bosker: “Niet eens altijd om ze te overtuigen, maar ook om ze eraan te herinneren dat ze zich nog moeten aanmelden. En daar kan iedereen in het buitengebied aan meehelpen, ook in de laatste week.”

Tekst: Arend Waninge
Foto: Sietse de Boer