Ook het buitengebied van Opsterland krijgt glasvezel van Kabelnoord!

Buitengebied Opsterland krijgt glasvezel

21 november 2018

Dokkum – Fantastisch nieuws voor de gemeente Opsterland: Het buitengebied krijgt glasvezel! De deelnamedrempel van 60% is 19 november j.l. ruimschoots overschreden. Maar liefst 78,5% van de betrokkenen heeft zich aangemeld voor een glasvezelabonnement bij Kabelnoord.

Succesvolle campagne met dank aan de inzet van vrijwilligers
Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: “De informatieavonden en de servicepunten in Opsterland waren een enorm succes. Hier kon iedereen vragen stellen en kreeg men hulp bij het samenstellen van een persoonlijk abonnement. In de laatste weken trokken vrijwilligers van deur tot deur en stroomden de aanmeldingen binnen: digitaal, per post en telefonisch. Het succes van de glasvezelcampagne is te danken aan de grandioze inzet van een hele grote groep ambassadeurs, de gemeente Opsterland en plaatselijke dorpsbelangen.”

Voldoende animo, dus we gaan aan de slag!
Nu er voldoende aanmeldingen zijn kan de aannemer in het tweede kwartaal van 2019 starten met de aanleg van glasvezel in Opsterland. In de tussenliggende periode worden de vergunningen aangevraagd voor de werkzaamheden en gaat de zogenoemde woningschouw van start. Een medewerker van aannemer Van Gelder Telecom bekijkt dan samen met de bewoners waar in de woning de glasvezelaansluiting moet worden gerealiseerd. In de loop van 2019 kunnen de eerste abonnees in Opsterland gebruik gaan maken van hun toekomstbestendige verbinding. Alle betrokkenen die zich hebben aangemeld ontvangen binnenkort persoonlijk bericht van Kabelnoord. Laatkomers in Opsterland kunnen zich nog t/m 3 december aanmelden voor een aansluiting zonder meerkosten; daarna worden er kosten in rekening gebracht.