Aansluitgebied binnenstad Dokkum

Centrum van Dokkum krijgt glasvezel

10 februari 2015

De schouw van woningen en bedrijfspanden in het centrum van Dokkum is officieel van start. Zaterdag 7 februari j.l. viel het informatiepakket, bestaande uit een brief en glasvezelkrant, op de deurmat bij alle adressen binnen het zogenaamde aanleggebied in het centrum van Dokkum. In de krant vinden betrokkenen meer informatie over de wijze van aanleg en wordt aangekondigd wanneer en op welke wijze aannemer Fiber4All in contact treedt met de bewoners en/of winkeliers.

Legt Kabelnoord zelf glasvezel aan?
Kabelnoord heeft de opdracht voor de aanleg van glasvezel in de binnenstad van Dokkum toegekend aan aannemer Fiber4All. Aannemer Fiber4All is samen met diverse onderaannemers verantwoordelijk voor de aanleg en het in bedrijf stellen van de glasvezelverbinding in de panden in de binnenstad van Dokkum. Alle betrokkenen worden per brief op de hoogte gehouden van de werkzaamheden in hun straat. Aannemer Fiber4All en de gemeente Dongeradeel stemmen de werkzaamheden en eventuele stremmingen in het centrum zo goed mogelijk met elkaar af. Winkeliers en bewoners worden minimaal één week voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in hun straat geïnformeerd door de aannemer door middel van een zogenoemde graafbrief. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond komt Kabelnoord weer in beeld en zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van snel en stabiel internet, televisie en telefonie, maar nu via uw nieuwe glasvezelaansluiting.

Ik ben geen klant bij Kabelnoord, krijg ik wel een glasvezelaansluiting?
In principe worden alle woningen en bedrijfspanden in de binnenstad van Dokkum voorzien van een nieuwe glasvezelaansluiting, ongeacht of u wel/geen klant bent bij Kabelnoord. De glasvezelaansluiting is geheel kosteloos en u kunt indien u geen klant bent bij Kabelnoord, gewoon klant blijven bij uw huidige provider. In dat geval wordt de nieuwe glasvezelaansluiting in uw woning of bedrijfspand aangelegd maar niet geactiveerd. De diensten die u afneemt bij uw huidige provider blijft u ontvangen via de aansluiting van uw huidige provider. Mocht u (of een bewoner na u) op termijn toch gebruik willen maken van de glasvezelaansluiting van Kabelnoord, dan zijn er geen extra aanlegkosten verschuldigd. De producten die u dan afneemt bij Kabelnoord ontvangt u via de nieuwe glasvezelaansluiting.

Vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg van glasvezel in de binnenstad?
Om glasvezel aan te kunnen leggen, zal er gegraven moeten worden. Dit brengt ongewild overlast met zich mee. Uiteraard probeert onze aannemer Fiber4All de eventuele overlast tot het minimum te beperken. Zo worden de geulen zo spoedig mogelijk gedicht en zorgt onze aannemer ervoor dat uw winkelpand of woning altijd toegankelijk blijft door tijdelijk een loopplank over de geul te leggen. Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de aanleg van glasvezel bij u in de buurt? Laat het ons weten! Vul het contactformulier in  of informeer onze aannemer Fiber4All via telefoonnummer: 0519-701701, optie 4 (glasvezel).