Geen geld voor buitengebied

5 juli 2018

Geen invloed op de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland

Het Rijk heeft op 2 juli 2018 nieuw beleid aangekondigd voor snel internet. Het beleid gaat voor het grootste deel over belemmeringen voor de aanleg van 5G voor mobiel internet.
Er wordt ook aandacht besteed aan de ontsluiting van het buitengebied met vaste verbindingen. De Staatssecretaris geeft aan dat het de ambitie is dat iedereen in 2023 beschikt over minimaal 100MB download. Daarbij wordt door sommige bronnen de indruk gewekt dat daarvoor extra subsidiegeld van het Rijk te verwachten is.

Bestudering van de tekst van de brief aan de Tweede Kamer leert dat het Rijk dat niet van plan is. Er staat letterlijk:

”Daarnaast zullen lokale overheden actiever door de Rijksoverheid worden gesteund bij het adresseren van dit vraagstuk. Hiervoor zal een gereedschapskist breedband door mijn ministerie worden ontwikkeld. Die gereedschapskist zal onder andere een vernieuwing van de handreiking breedband bevatten.

Verder zullen lokale overheden meer mogelijkheden krijgen om staatssteun te verlenen. Daarvoor heeft mijn ministerie een koepelregeling ontwikkeld. Naar verwachting zal deze regeling, na
goedkeuring van de Europese Commissie, al dit jaar kunnen worden gepubliceerd.”

Het wordt dus voor lokale overheden gemakkelijker om steunmaatregelen te nemen. Overigens is dat voor de witte percelen, waar het project van Kabelnoord over gaat, op dit moment al geen probleem.


Gevolgen voor het lopende project

Sommige mensen vragen of deze steun van het Rijk nog gevolgen heeft voor het aanlegproject van Kabelnoord. Kabelnoord werkt in het project al zeer nauw samen met gemeenten en provincie. Alle partijen spannen zich in om het probleem tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden op te lossen. De provincie heeft 35 mln aan geld uitgeleend om het mogelijk te maken. Sommige gemeenten willen ook wel geld uitlenen, anderen niet. Over het weggeven van subsidie wordt door gemeenten niet gesproken. De financiering van het project is al met banken geregeld; het project wordt met leningen van gemeenten daarom niet echt goedkoper.

Het “gebaar” van het Rijk heeft dus geen invloed op de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland.