Geelhoed en Buma ondertekenen convenant aanleg glasvezel gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden en Kabelnoord ondertekenen convenant aanleg glasvezel

31 augustus 2020

Na de stad Leeuwarden krijgt het buitengebied van deze gemeente ook de beschikking over glasvezel. Op 27 augustus 2020 hebben de heer Buma, burgemeester van gemeente Leeuwarden en Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord, het convenant getekend voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. In deze overeenkomst staan duidelijke afspraken over de aanleg van glasvezel. De ondertekening heeft plaatsgevonden op het stadhuis te Leeuwarden onder aanwezigheid van de betrokken projectleiders.

Hiermee is er een belangrijke stap in de voorbereiding van de aanleg van glasvezel gezet. Het technisch ontwerp zal gemaakt worden en vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente op basis van de aangemelde adressen.
In totaal zal in het buitengebied van gemeente Leeuwarden zo’n 260 kilometer in fasen gegraven worden om ongeveer 1.000 percelen aan te sluiten. Met de provincie Fryslân is afgesproken dat minimaal 90% van de adressen in het buitengebied van Fryslân uiterlijk in 2021 zal zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. Leeuwarden is één van de laatste gemeenten waar percelen in het kader van dit project op glasvezel zullen worden aangesloten.

Status glasvezelaanleg gemeente Leeuwarden
Voor de actuele stand van zaken kijk je op www.glasvezelvankabelnoord.nl/leeuwarden. Daar kun je je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Je ontvangt dan het nieuws in je mailbox. 

Aanmelden
Heb je je nog niet aangemeld voor een glasvezelaansluiting? Doe dit dan alsnog via de postcodecheck op de gemeentepagina.