Glasvezel zorgt voor leefbaarheid buitengebied

7 november 2018

Kabelnoord is nu vijf weken bezig met het inventariseren van de belangstelling voor glasvezel in het Opsterlandse buitengebied. De helft van het aantal benodigde aansluitingen (60%) staat op papier. Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord geeft antwoorden op een aantal breed levende vragen. 

Dokkum - De teller van het aantal aanmeldingen staat nu op circa 30%, met nog anderhalve week te gaan tot het einde van de inschrijftermijn. De score baart Niek Geelhoed nog geen zorgen. “Dit past in het beeld in andere gemeenten. Veel mensen wachten tot de laatste week. En degenen die nog vragen hebben, proberen we zo goed mogelijk te bedienen. Het is opvallend druk op de servicepunten die we afgelopen week organiseerden. Dat is een goed teken. Onze plaatselijke ambassadeurs zijn nu ook volop onderweg om vragen te beantwoorden.”

Het lijkt er op dat veel mensen wel tevreden zijn met wat ze hebben.
“Dat snap ik, zeker degenen die dichter bij het dorp wonen hebben redelijk snel internet. De vraag is of dat over pakweg vijf jaar nog zo is. De maximale capaciteit van het telefoonnetwerk is in zicht en het dataverkeer over het internet groeit nog jaarlijks. Dat betekent dat ook KPN straks fors moet investeren in haar netwerk in het buitengebied, ik betwijfel of ze dat gaat doen. Zeker niet als er al glasvezel ligt met veel aansluitingen. De capaciteit van glasvezel staat nog jarenlange groei van het dataverkeer toe.”

Ook ouderen in het buitengebied zijn moeilijk over te halen.
“En toch zijn er ook voor hen voldoende argumenten om wel op glasvezel over te stappen. De waarde van de woning stijgt. Bovendien zijn veel mensen vaak nog goedkoper uit met glasvezel, zeker wanneer ze nu televisie kijken via de schotel. Daarnaast investeer je in de leefbaarheid van je omgeving. Dat is belangrijk, maar niet in geld uit te drukken. Het is een belang dat onze lokale ambassadeurs ook benadrukken.”

Voor veel mensen is de achtergrond van Kabelnoord onduidelijk.
“Kabelnoord is geen grote commerciële partij. Onze aandeelhouders zijn de gemeenten in het noorden van Friesland. Zij zijn niet uit op maximale winst, maar op goede voorzieningen in hun gebied. Al het verdiende geld blijft in de provincie. We werken aan mogelijkheden voor andere gemeenten, zoals Opsterland, om ook aandeelhouder te worden. Dan kunnen ze ook meepraten over de verdere ontwikkelingen.”

Kabelnoord is netwerkbeheerder en tegelijk provider. Die dubbele pet begrijpt niet iedereen.
“Wij leggen in opdracht van de provincie een open netwerk aan. Dat moeten we, maar dat willen we ook. Onderhandelingen met andere providers lopen. Vorige week is Solcon gepresenteerd als tweede provider. Zij doen echter pas mee vanaf de gemeente Ooststellingwerf. In Opsterland heeft iedereen het eerste jaar Kabelnoord als provider. Na het eerste jaar is er dus ook een alternatief.”

Kabelnoord heeft dus nu nog een monopolie. Wie ziet toe op de tarieven?
“Dat zijn onze aandeelhouders, de gemeenten. Zij komen op voor hun burgers. Kabelnoord is in het noorden van de provincie ook actief in de dorps- en stadskernen, waar ze moet concurreren met andere aanbieders. Die concurrentie houdt ons scherp. Bovendien betaalt alle klanten hetzelfde voor hetzelfde product, waar ze ook wonen.”

Iedereen kan voor de netwerkbijdrage kiezen tussen 1.800 euro ineens of 15 euro per maand. Zijn mensen die maandelijks betalen niet veel duurder uit?
“Dat hangt af van hoe lang wij die bijdrage moeten vragen. En dat is weer afhankelijk van het aantal deelnemers. De extra toelage is nodig vanwege de dure aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zodra die extra kosten zijn afbetaald, verdwijnt de maandelijkse toeslag. Hoe meer mensen meedoen, hoe eerder dat is. In de praktijk ligt dat naar verwachting tussen de 10 en 20 jaar. Mensen die denken dat wij subsidie krijgen van de provincie voor dit project hebben het mis. Wel krijgen we een achtergestelde lening, maar die moeten we tot de laatste euro terugbetalen.”

Waarom de glasvezel ook niet doortrekken in de dorpskernen zelf. 
“Dat mag niet van de provincie, omdat in de dorpskernen alternatieve aanbieders zijn met snelle internetverbindingen. Daar mogen wij niet mee concurreren.”

Vorige week besteedde Sa! aandacht aan straten die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zijn die er meer?
“Ja. De lijst witte adressen die de provincie ons gaf, is niet compleet en vervuild. In Achtkarspelen zijn er 5% adressen bij gekomen die aanvankelijk niet op de lijst stonden. Bovendien staan er ook adressen onterecht op. In Achtkarspelen viel 10% van de adressen af, om diverse redenen.”

Waarom is later aansluiten zoveel duurder? 
“Dat is goed uit te leggen. Na het besluit om aan te leggen, gaan de voorbereidingen direct van start. Voor adressen die daarna aanhaken, moeten we de plannen weer aanpassen. Dat kost geld en dat rekenen wij door, 500 euro per aansluiting. Aansluiten wanneer het glasvezelnetwerk er eenmaal ligt is nog veel ingrijpender. Hoe duur dat is, hangt van de situatie af, bijvoorbeeld hoeveel er gegraven moet worden. Iedere aanvrager krijgt dan een offerte, maar dat kan duizenden euro’s kosten.”

KPN en Ziggo werken bieden hun klanten kortingen op telefoonabonnementen.
“Ook Kabelnoord komt binnenkort met een aanbieding van een telefoonprovider waar klanten van Kabelnoord voordelig gebruik van kunnen maken.” 

Tekst: Arend Waninge