Glasvezel van Kabelnoord

Graafwerkzaamheden in Heerenveen kunnen nog niet van start

10 juni 2020

Het is nog niet bekend wanneer we met de graafwerkzaamheden in gemeente Heerenveen kunnen starten. Dit is in tegenstelling met eerdere voorlopige planning die is gecommuniceerd. Voortschrijdend inzicht laat zien dat we voor gemeente Heerenveen de eerder afgegeven planning niet na kunnen komen.

Destijds waren er goede redenen om de vraagbundeling te vervroegen in jouw gemeente, waarvan we realiseren dat dit een verwachting heeft gewekt. Samen met het feit dat de vraagbundeling van je gemeente gezamenlijk met 10 andere gemeentes is opgestart, zorgt er nu voor dat we eerdergenoemde planning moeten bijstellen.

Samenspel
Een goede voorbereiding om het buitengebied in Friesland te voorzien van glasvezel is belangrijk om de daadwerkelijke uitvoer efficiënt te laten verlopen. De voorbereidingen bestaan uit verschillende processtappen die qua tijd elkaar opvolgen. Het is een samenspel van aannemers, banken, gemeentes en de provincie Fryslân. Dit samenspel vraagt meer tijd per gemeente dan we vooraf hadden ingeschat.

Daarnaast wordt er in gemeente Heerenveen gekeken naar een samenwerking met een derde partij om gelijktijdig ook de grijze percelen (dorpskernen) te kunnen voorzien van glasvezel.

We komen eraan
“Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de aanleg te starten. We komen eraan, daar kunt u op rekenen! We vinden het vervelend dat de glasvezelaanleg in het buitengebied van gemeente Heerenveen langer op zich laat wachten dan in eerste instantie is gecommuniceerd. Dat de bewoners dit ook zo ervaren kunnen we ons voorstellen. Zodra wij meer informatie hebben die we met u kunnen delen, doen we dat", aldus Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord.

Status glasvezelaanleg in uw gemeente
Kijk voor actuele stand van zaken op www.glasvezelvankabelnoord.nl/heerenveen.