Graafwerkzaamheden in Weststellingwerf in afrondende fase

Graafwerkzaamheden in Weststellingwerf in afrondende fase

10 november 2020

In het buitengebied van de gemeente Weststellingwerf verlopen de graafwerkzaamheden voorspoedig. Inmiddels is Van Gelder gestart met de laatste 70 kilometer graafwerk.
Op dit moment is er al zo’n 280 km gegraven. Dit is ruim 80% van het totaal aantal te graven kilometers. Daarbij zijn eveneens vier van de vijf PoP’s (glasvezelverdeelstations) geplaatst. De PoP’s worden de komende tijd voorzien van glasvezelapparatuur en stroom.

Nog niet aangemeld voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord?
Bewoners in het buitengebied van Weststellingwerf die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord, kunnen zich nog aanmelden. Doe de postcodecheck en controleer of uw adres in aanmerking komt voor een abonnement bij één van de providers.