smallingerland

Helft glasvezel aangelegd in de gemeente Smallingerland

22 juni 2020

Er wordt volop gewerkt aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Smallingerland. De glasvezelploegen leggen in deze gemeente ruim 180 kilometer glasvezel aan. De graaf- en aanlegploegen graven een geul en leggen hier vervolgens een oranje glasvezelbuis in. De glasvezelbuis wordt aangelegd langs de openbare weg en naar de gevel van woningen in het buitengebied. Op dit moment ligt er zo’n 90 kilometer glasvezelbuis in de grond.

"De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Vanuit Rottevalle, Nijega, Oudega, Opeinde gaan we richting Boornbergum en De Veenhoop”, zegt Bein van Dijk, projectleider Kabelnoord glasvezelaanleg Friesland.

Status glasvezelaanleg in uw gemeente
Kijk voor de actuele stand van zaken op glasvezelvankabelnoord.nl/smallingerland.