Interview met Niek Geelhoed over aanleg glasvezel in Noordoost Friesland

Hoe gaat het met de glasvezelaanleg in Noordoost Friesland?

24 november 2020

Interview met Niek Geelhoed (directeur Kabelnoord)

Kabelnoord is 10 jaar geleden gestart met het maken van plannen voor de aanleg van glasvezel in Noordoost Friesland. In 2014 ging de eerste schep de grond in en is Kabelnoord gestart met de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. We stellen Niek Geelhoed van Kabelnoord een aantal vragen over de voortgang van de aanleg van glasvezel in regio Noordoost Friesland.

Waarom hebben nog niet alle bewoners in de regio Noordoost Friesland glasvezel van Kabelnoord?

“De aanleg van glasvezel is een enorme operatie waar veel geld en tijd mee gemoeid gaat. Kabelnoord heeft in 2013 een 10-jarenplan gepresenteerd voor de aanleg van glasvezel naar ruim 28.500 percelen in de regio Noordoost Friesland. Kabelnoord kreeg in 2014 toestemming van de aandeelhouders om de eerste fase van het plan aan te leggen: 16.700 percelen. In 2014 zijn we direct gestart met het vervangen van coax door glasvezel in delen van Dokkum en Kollum.

In 2017 is de eerste fase van het glasvezelproject in Noordoost Friesland afgerond. Er zijn destijds ruim 19.000 percelen in plaats van de beoogde 16.700 percelen aangesloten op glasvezel. De bank wilde in 2016 de volgende fasen van het 10-jarenplan helaas niet verder financieren. Hierdoor was er geen geld meer om verder te gaan met de aanleg van glasvezel in regio Noordoost Friesland. Dat probleem is opgelost toen Kabelnoord afspraken ging maken over de aanleg van glasvezel elders in de provincie. Daar waren andere banken bij betrokken en die waren wel bereid om de aanleg verder te financieren. In 2018 konden we daarom weer verder met de aanleg in de regio Noordoost Friesland. In de jaren die volgden zijn steeds meer dorpen voorzien van glasvezel. Inmiddels hebben ruim 22.000 huishoudens in regio Noordoost Friesland een glasvezelaansluiting van Kabelnoord.”

Waarom leggen jullie glasvezel aan in het buitengebied van Friesland terwijl ook de mensen in de regio Noordoost Friesland graag glasvezel willen?
“Door glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Friesland, krijgt Kabelnoord meer klanten en dus meer geld binnen. Daarom kunnen we ook meer investeren en de leningen voor de aanleg van glasvezel in regio Noordoost Friesland wel terug betalen, wat vroeger niet kon. De klanten die Kabelnoord erbij krijgt op het netwerk in de rest van Friesland zorgen er dus voor dat we weer verder kunnen met de aanleg van glasvezel in regio Noordoost Friesland. Dit komt ook doordat de provincie voor de aanleg in de rest van Friesland een lening beschikbaar stelt; dat versterkt de financiële positie van het hele bedrijf en dat maakt het lenen bij de banken gemakkelijker.”

Inmiddels zijn we 2020, krijgen mensen die nu nog geen glasvezel hebben ook een nieuwe aansluiting?
“Kabelnoord streeft ernaar om het in 2013 gepresenteerde 10-jarenplan volledig uit te voeren. Dit betekent dat we komende tijd verder gaan met het aanleggen van glasvezel naar de laatste percelen in regio Noordoost Friesland. We doen per gemeente een beroep op de banken en kunnen dus in een gemeente van start zodra we groen licht krijgen van de banken.

Ondertussen zitten we niet stil. Dit jaar hebben we de werkzaamheden afgerond op de industrieterreinen van Dokkum. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het afmaken van de aanleg van glasvezel in de gemeente Dantumadiel. Voor het einde van het jaar hebben de laatste 1.000 adressen in die gemeente een glasvezelaansluiting in huis en kan de aannemer beginnen met het omzetten van op het coaxnetwerk naar glasvezel. Voor het aanleggen van glasvezel naar nog eens 7.500 percelen in Noardeast-Fryslân die nu een coaxaansluiting hebben, vragen we in november geld aan bij de banken.”

Hoe weet ik of én wanneer ik een glasvezelaansluiting van Kabelnoord krijg?
“Op dit moment is er voor de aanleg in Noardeast-Fryslân nog geen exacte aanlegplanning bekend. Kabelnoord stuurt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in een betreffende straat altijd een brief. Hierdoor is bekend wanneer de werkzaamheden van start gaan. Zodra de glasvezelkabel klaar ligt en kan worden afgemonteerd, maken we een afspraak.”

Ik heb een coaxaansluiting en betaal per maand net zo veel als iemand met een glasvezel-aansluiting. Betaal ik dan niet te veel?
“Bij veel bedrijven betalen klanten met een glasvezelaansluiting meer dan een klant met een aansluiting op het kopernetwerk. Bij Kabelnoord is dat niet zo; iemand die overgaat op een glasvezelaansluiting, betaalt daarna net zo veel als voor de overgang naar glasvezel. Dat doet Kabelnoord omdat klanten geen keus hebben; ze moeten over naar glasvezel, omdat we het oude netwerk uit gaan zetten. Vanwege die verplichting zorgen wij voor een gratis aansluiting en een gelijke prijs.

De klanten op het coax-netwerk hebben dezelfde diensten als die op een glasvezelaansluiting, alleen wat minder snel internet op het modem.”