Informatieavond Heerenveen goed bezocht

7 mei 2019

Inwoners van het buitengebied van de gemeente Heerenveen hebben tot 24 juni om zich in te schrijven voor de aanleg van glasvezel. Wethouder Hans Broekhuizen gaf maandag in het dorpshuis van Hoornsterzwaag het startsein. Als 60 procent van alle betrokkenen in het buitengebied van Heerenveen meedoet, gaat de aanleg door.

Snel internet een voorwaarde voor leefbaarheid
De wethouder refereerde maandag aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen, toen in menig discussie de aanleg van snel internet werd genoemd als voorwaarde voor de leefbaarheid in het buitengebied. “Nu is het zover.” Kabelnoord-directeur Niek Geelhoed overhandigde Broekhuizen de eerste meter glasvezel, hij gaf de kabel direct door aan Aaltje de Jong. Zij is in Hoornsterzwaag een van de ambassadeurs die zich al jaren inzetten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het project Glasvezel in de Oosthoek kreeg een aantal jaren geleden al steun van circa 70 procent van de in aanmerking komende adressen. “Mar doe wie noch net bekend hoe djoer it per oansluting wurde moast. It projekt rûn doe fêst op it garant stean fan in party foar de ynvestearring.” De Jong verwacht dat de 60 procent-deelname in de Oosthoek zonder problemen gehaald gaat worden.

Kabelnoord is de partij die het netwerk aanlegt, met steun van de provincie Fryslân. Heerenveen is inmiddels de zevende gemeente waar het bedrijf uit Dokkum de belangstelling in kaart brengt. De cijfers over de belangstelling in andere gemeenten spreken boekdelen: Smallingerland (76,7%), Opsterland (78,4%) en Ooststellingwerf (82,7%). In Weststellingwerf was de belangstelling minder (62,8%), maar daar was aanvankelijk ook nog een concurrerende partij actief. “De ambassadeurs die in eigen dorp van deur tot deur gingen, hebben daar het project gered”, aldus Geelhoed.

Die concurrentie is er in de gemeente Heerenveen niet. Kabelnoord is de enige partij die glasvezel in het buitengebied wil aanleggen. Deelnemers aan het project betalen voor het netwerk 15 euro per maand, voor maximaal dertig jaar. Maar het is ook mogelijk de netwerkkosten in één keer voor 1.800 euro af te betalen. Naast de netwerkkosten betaalt de gebruiker een maandelijks bedrag aan een provider voor de verstrekte diensten. Inwoners van de gemeente Heerenveen hebben de keuze uit vier providers: Kabelnoord, Solcon, Multifiber en Weserve.

Achtergestelde lening van de provincie
Kabelnoord krijgt van de provincie Fryslân een achtergestelde lening om het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Ze hanteert een systeem van solidariteit. Iedereen in het buitengebied betaalt hetzelfde bedrag, ongeacht hoe afgelegen de woning ligt. Wie inschrijft voor 24 juni betaalt geen extra kosten. Wie na die datum wil aanhaken, betaalt minimaal 500 euro extra. Wie wacht tot het netwerk er daadwerkelijk ligt, is nog veel duurder uit. Kabelnoord berekent dan de daadwerkelijke kosten die op een adres gemaakt moeten worden en dat kan in de duizenden euro’s lopen. Als in Heereveen voldoende belangstelling is, verwacht Kabelnoord begin 2020 met de daadwerkelijke aanleg te kunnen beginnen.