Niek Geelhoed

It giet oan, ook in Achtkarspelen

16 oktober 2018

Onder dit motto is op 16 oktober j.l. de aftrap verricht van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland. Kabelnoord gaat, met steun van de provincie Fryslân, 20.000 percelen aansluiten op glasvezel.

De aanleg wordt gemeente voor gemeente gedaan, na een uitgebreide voorlichting aan de inwoners en het vaststellen van voldoende animo onder hen om mee te doen. Tytsjerksteradiel is nu de eerste gemeente die aan de beurt is. Daar is voldoende belangstelling en start aannemer Van Gelder Telecom in oktober met de werkzaamheden. De laatste Friese percelen zullen over 3 jaar zijn aangesloten.

Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf met een druk op de knop het sein voor een lichtshow, die de start van het project symboliseerde. “Dit is een bijzondere mijlpaal voor Fryslân, met Tytsjerksteradiel in het bijzonder”, vindt Poepjes. “Ik ben erg blij met het feit dat de aanleg van glasvezel nu echt kan starten. Het traject met de inwoners van deze gemeente was intensief en had wat tijd nodig, maar dat heeft Kabelnoord goed opgepakt. Alle betrokkenen mogen trots zijn op dit resultaat.”

Wethouder Gelbrig Hoekstra vertelde dat de gemeente Tytsjerksteradiel als eerste Friese gemeente een overeenkomst heeft gesloten met Kabelnoord. Doel van deze overeenkomst is om afspraken te maken over de aanleg, zodat deze snel en met de minste kosten kan worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat alle Friese gemeenten mee doen met dit Convenant.

Directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord maakte bekend dat er ook in Achtkarspelen inmiddels voldoende deelname is om de aanleg daar te laten starten in het voorjaar van 2019. Bewoners van het buitengebied in die gemeente hebben nog tot 1 november de tijd om zich aan te melden zonder eenmalige bijdrage te moeten betalen.

Enkele inwoners van het buitengebied kwamen ook nog aan het woord; zij lieten zien wat het voor hen betekent om snel internet te hebben of te krijgen. Met het project is een investering van 93 miljoen euro gemoeid in de leefbaarheid in het buitengebied van Friesland.