Kabelnoord blij met Friese gravers

27 mei 2019

BGT Bestrating uit Damwâld heeft er dankzij de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland een nieuwe grote klus bij. Aannemer Van Gelder Telecom huurt het Damwâldster bedrijf namelijk in om glasvezel aan te leggen in de Friese buitengebieden.

,,Onze graafploeg is in Achtkarspelen begonnen en werkt nu in Opsterland’’, vertelt Bennie Turkstra van BGT. Voor hem is het aanleggen van glasvezel een nieuwe uitdaging. Tot nu toe richtte het bedrijf zich vooral op bestratingen. ,,We zijn blij dat we deze keuze hebben gemaakt. Daardoor is ons bedrijf in korte tijd al gegroeid. We hebben mensen in dienst genomen die ervaring hebben met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Zij leiden de anderen weer op. Naast een graafploeg is het de bedoeling dat er ook nog een zogenaamde blaasploeg komt die de glasvezelkabels in de buizen blaast. En als het glasvezelnetwerk eenmaal is aangelegd kunnen wij een storingsploeg in het leven roepen die eventuele problemen verhelpt. Glasvezel is de toekomst en daar spelen wij op in’’, stelt Turkstra.

Wij staan mensen vriendelijk te woord
Kabelnoord is blij dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een Fries bedrijf. Vooral omdat het in de praktijk vaak lastig blijkt te zijn om, voor de juiste prijs, Nederlands personeel te vinden dat deze klus kan klaren. Alexander Heldoorn van Van Gelder Telecom uit Hattem bevestigt dit. ,,Voor dit glasvezelproject hebben wij te maken met heel veel verschillende partijen, BGT is daar één van. We hadden meteen een goede klik’’, stelt Heldoorn, die ook wel met buitenlandse graafploegen werkt. Het grote voordeel van een Nederlandse ploeg is de communicatie. ,,We merken dat particulieren het fijn vinden om met ons te praten. Als ze vragen hebben over het glasvezelproject terwijl wij aan het graven zijn, staan we ze vriendelijk te woord’’, stelt Turkstra. Zo kunnen de medewerkers van BGT bijvoorbeeld uitleg geven over de speciale machine die het bedrijf voor dit project heeft aangeschaft. Deze zorgt ervoor dat er bij huisaansluitingen weinig schade wordt aangericht bij mensen in de tuin. ,,Dat kunnen wij mensen in het Nederlands uitleggen, of misschien zelfs in het Fries.’’