glasvezel van Kabelnoord

Kabelnoord verlengt vraagbundeling Deelgebied 3 (Noordoost Friesland)

28 april 2020

Voor bewoners in het buitengebied van de dorpen rondom Metslawier, Oostrum, Ee, Engwierum, Anjum, Lioessens, Morra, Paesens, Moddergat, Nes, Westergeest (Deelgebied 3) wordt de vraagbundelingstermijn verlengd tot 1 juni 2020!

Afgelopen tijd is aan de bewoners in het buitengebied van bovengenoemde dorpen de mogelijkheid geboden om zich aan te melden voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Bewoners hebben informatie per post gekregen over het glasvezelproject en aanmeldformulieren van verschillende providers waar het glasvezelabonnement afgesloten kan worden. De geplande informatieavonden konden vanwege de landelijke coronamaatregelen niet plaatsvinden op de eerder genoemde data en locaties.

De presentatie is online gezet, zodat alle nodige informatie over het glasvezelproject beschikbaar is:

Informatie omtrent glasvezelaanleg in deelgebied 3

 

We willen zoveel mogelijk inwoners van het buitengebied de gelegenheid geven om zich aan te melden voor een glasvezelaansluiting op hun perceel. Daarom hebben we de aanmeldperiode met een aantal weken verlengd om zo iedereen de kans te geven op een snelle internetverbinding”, aldus Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord.

Bewoners in dit gebied kunnen nog in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting als de aanmelding binnen is vóór 1 juni 2020. Na deze datum moeten bewoners rekening houden met extra kosten voor het wijzigen van het ontwerp en de planning van de aannemer.

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noordoost Friesland, deelgebied 3 zal naar verwachting na de zomer van start gaan. Voorafgaand komt er een schouwer langs die samen met de bewoner bekijkt waar het glasvezelmodem in de woning moet komen. Nadat alle graafwerkzaamheden gedaan zijn en het netwerk is gelegd wordt het glasvezelmodem in het pand geplaatst en kan men gebruik maken van het abonnement.

Aanmelden kan dus vóór 1 juni 2020 via de postcodecheck
Wie hulp nodig heeft bij het samenstellen van een abonnement kan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met Kabelnoord op telefoonnummer 0519-701701.