plaatsing laatste PoP Opsterland (Gorredijk)

Laatste glasvezelverdeelstation in gemeente Opsterland succesvol geplaatst

6 april 2020

Afgelopen week is het laatste glasvezelverdeelstation (PoP) in de gemeente Opsterland geplaatst. In totaal zijn er in deze gemeente negen PoP’s geplaatst.
Vanuit deze PoP’s krijgen alle betrokkenen een eigen glasvezelkabel tot in de woning.

Hier zie je een kort fragment van de plaatsing:

glasvezelverdeelstation Gorredijk

PoP’s in Opsterland
Naast de PoP’s in Ureterp, Gorredijk, Frieschepalen, Olterterp, Lippenhuizen, Bakkeveen, Wijnjewoude en Nij Beets staat nu dus ook de laatste PoP op zijn plaats.
Vanaf nu wordt de elektriciteit aangelegd en gestart met de aansluitingen vanaf de PoP naar het hoofdnetwerk en de woningen. De inrichting van de PoP wordt verzorgd door de technische afdeling van Kabelnoord en Van Gelder.

Voortgang
De voorlopige planning geeft nog steeds aan dat in het voorjaar gestart wordt met de huisaansluitingen. Tijdens deze afspraak wordt de glasvezelkabel de woning binnen gebracht (stap 6: installatie van het glasvezelaansluitpunt in de woning).