Samen voor snel internet in heel Ooststellingwerf

21 juni 2019

Snel internet voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente Ooststellingwerf is één van de onderwerpen uit het Raadsprogramma. Het realiseren ervan komt nu ras dichterbij. Kabelnoord en coöperatie DFMopGlas slaan de handen ineen en starten vanaf 12 augustus 2019 samen met de aanleg en aansluiting van glasvezel voor alle ‘witte en grijze adressen’ in de gemeente Ooststellingwerf.

Kabelnoord heeft een plan voor de aanleg van glasvezel in de zogenoemde ‘witte adressen’. Dit zijn de adressen in het Friese buitengebied waar nog geen aansluiting is op snel internet. DFMopGlas doet de aanleg van ‘grijze adressen’. Zo kan iedereen die dat wil, inwoners, ondernemers en scholen, worden aangesloten op een snelle glasvezelverbinding.

Vanwege berichten in de pers heeft de gemeente beide partijen om duidelijkheid gevraagd en na goed overleg slaan beide organisaties de handen ineen voor de gezamenlijke aanleg van glasvezel in Ooststellingwerf. Praktisch betekent dit dat de aannemer van Kabelnoord tegelijk in dezelfde geul daar waar nodig ook glasvezelkabel voor DFMopGlas gaan leggen. Wethouder Marcel Bos: “De gemeente is blij dat beide partijen elkaar hebben kunnen vinden. Hierdoor is nu concreet zicht op de planning van een goed, stabiel en snel internet in onze gemeente. Er is profijt van ‘meelegvoordeel’ en we voorkomen dubbele overlast en ongemak bij de graafwerkzaamheden.”

Alle partijen zijn zich bewust van de haast die geboden is en dat er behoefte is aan duidelijkheid. De datum dat de schep de grond in gaat komt snel dichterbij. “Er moet zeker nog het nodige werk verzet worden, aldus Jaap Bosma van DFMopGlas, maar we willen het signaal geven dat we meters gaan maken. Na jaren voorbereiding gaan de kabels voor de huisaansluiting nu werkelijk de grond in.”

Kabelnoord heeft in oktober 2017 de tender gegund gekregen van de provincie Fryslân voor het realiseren van een glasvezelnetwerk voor de witte aansluitingen in Fryslân. Kabelnoord is in oktober 2018 in de gemeente Ooststellingwerf begonnen met de vraagbundeling. Eind december 2018 heeft Kabelnoord de vraagbundeling afgerond waarbij een percentage is gehaald van 81,9 %! In diezelfde periode heeft DFMopGlas de behoefte gepeild onder de ‘grijze adressen’ in de gemeente. Dit heeft geleid tot een businessplan en een aanvraag voor een lening van 1,1 miljoen. De gemeente staat hier positief tegenover en kijkt hoe dit geregeld zou kunnen worden. Al met al is er in het buitengebied grote behoefte aan de aanleg van glasvezel en staan de seinen nu op groen.