Kerkje van Sibrandahus in de bomen
foto door Jan Dijkstra - Houten

Subsidie glasvezel Sibrandahûs toegekend

10 september 2014

De Provincie Fryslân kent subsidie toe aan Kabelnoord voor de aanleg van glasvezel voor bewoners in en rondom Sibrandahûs. Afgelopen maart lanceerde de provincie een tijdelijke subsidieregeling voor kleinschalige pilotprojecten. Kabelnoord diende mei j.l. een aanvraag hiervoor in voor de woningen in en rondom Sibrandahûs.

"Hoewel de woningen zich in het buitengebied bevinden, kan er spoedig gestart worden met de aanleg van glasvezel. Volgende week organiseert Kabelnoord een speciale bewonersavond voor de bewoners van Sibrandahûs. Alle bewoners binnen het aansluitgebied hebben onlangs een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens de bewonersavond wordt meer uitleg gegeven over de aanleg, kunnen bewoners hun vragen stellen en wordt geïnventariseerd welke bewoners daadwerkelijk een glasvezelaansluiting van Kabelnoord wensen. Alleen bij voldoende animo kan de daadwerkelijke aanleg van glasvezel in dit stukje buitengebied op korte termijn van start gaan", aldus Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord.

Naast Kabelnoord hebben diverse andere partijen subsidie toegekend gekregen van de provincie. Gedeputeerde Sietske Poepjes ziet de aanleg met vertrouwen tegemoet. "Er is heel hard gewerkt door de verschillende partijen om dit voor elkaar te boksen. Nu is het zaak om zo snel mogelijk de schep in de grond te zetten.