Kabelnoord start met aanleg glasvezel in de gemeente Waadhoeke

Start aanleg glasvezel in het buitengebied van de gemeente Waadhoeke

18 september 2020

Op donderdag 17 september hebben wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke en Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord, het startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Waadhoeke. In de buurt van Deinum hebben ze een grondboormachine opgestart, die een gestuurde boring onder het Van Harinxmakanaal uitvoerde. Met het terugtrekken van de boorstangen werd de buis voor glasvezel aangebracht.

Waadhoeke en Harlingen
Het convenant dat ten grondslag ligt aan de werkzaamheden is al door de gemeente Waadhoeke getekend. In deze overeenkomst staan duidelijke afspraken over de aanleg van glasvezel. In het werkgebied Waadhoeke en Harlingen wordt in totaal door de aannemer Euronet Infratechniek zo’n 380 km gegraven en er zullen een 6-tal zogenoemde Pop’s (glasvezelverdeelstations) geplaatst worden. Zodra de graafwerkzaamheden de gemeente Harlingen naderen, wordt hier apart aandacht aan besteed. 

Tijdens de vraagbundeling heeft de meerderheid van de bewoners in het buitengebied van Waadhoeke en Harlingen zich aangemeld voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Een deel van de aangemelde woningen is inmiddels geschouwd.

Status glasvezelaanleg gemeente Waadhoeke
Kijk voor de actuele stand van zaken in de gemeente op www.glasvezelvankabelnoord.nl/waadhoeke of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden
Bewoners in het buitengebied die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting bij Kabelnoord kunnen dat alsnog doen via de postcodecheck op www.glasvezelvankabelnoord.nl/waadhoeke.