Kans op glasvezel voor superwitte adressen buitengebied Friesland

Vraagbundeling glasvezel superwitte adressen Friesland van start

7 april 2022

Voor 644 adressen in het buitengebied van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Noardeast-Fryslân en een deel van Leeuwarden, is het nu of nooit. Kabelnoord wil in opdracht van de Provincie Fryslân glasvezel aanleggen naar deze dure adressen in het buitengebied. Als minimaal 50% van de aangeschreven bewoners zich aanmeldt vóór 6 mei a.s., gaat de aanleg van glasvezel door. Dit project wordt mogelijk gemaakt doordat de provincie Fryslân subsidie beschikbaar stelt aan Kabelnoord.

Aanmelden vóór 6 mei 2022

Inmiddels is de vraagbundeling gestart. Alle betrokkenen ontvangen in april post van Netwerk Kabelnoord. Aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan via www.netwerkkabelnoord.nl. Hier kan men ook bekijken welke providers beschikbaar zijn. Op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord zijn verschillende providers actief: Solcon, Multifiber, W3serve, Freedom, Kliksafe en Kabelnoord.

Bij 50% deelname gaat de glasvezelaanleg door

Op dinsdag 10 mei aanstaande wordt bekend gemaakt of de deelnamedrempel van 50% gehaald is. Bij voldoende deelname wordt op basis van de aanmeldingen een definitief ontwerp en een aanlegplanning gemaakt. De aannemer kan dan in het najaar van 2022 starten met de werkzaamheden.

Kabelnoord

Kabelnoord is een regionale Friese netwerkbeheerder en aanbieder van internet, televisie en telefonie. Het bedrijf zorgt voor een betrouwbare glasvezelverbinding in Noordoost Fryslân en een groot deel van het buitengebied in de rest van de provincie Friesland. Vier Friese gemeenten zijn de aandeelhouders van Kabelnoord. Kabelnoord werkt in het belang van en voor Friesland. Kabelnoord start de vraagbundeling voor glasvezel naar dure adressen in het buitengebied van Friesland in opdracht van de Provincie Fryslân.