Superwitte adressen Waadhoeke/Harlingen kunnen niet worden aangesloten op glasvezel van Kabelnoord

25 augustus 2020

Kabelnoord is bezig met een project waarbij o.a. een achtergestelde lening van de provincie Fryslân glasvezel naar percelen in het buitengebied wordt aangelegd. Met de provincie Fryslân is afgesproken dat minimaal 90% van de doelgroep in 2021 is aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk in het buitengebied van Friesland. Bij de start van het project was bekend dat een klein deel van de adressen dus niet binnen de afspraak van de provincie kan worden aangesloten, de zogenoemde “superwitte adressen”. Nu de aanleg aanstaande is, wordt duidelijk welke adressen te duur zijn om aan te sluiten.

Percelen in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen die te duur zijn om te aan te sluiten zijn geïnventariseerd en ontvangen persoonlijk bericht van Kabelnoord. Percelen die aangemeld zijn voor een glasvezelaansluiting ontvangen daarnaast ook een brief van de provincie Fryslân over de vervolgstappen.