Bewoners in Boksum, Skingen en Slappeterp kunnen zich aanmelden

Uitslag vraagbundeling glasvezel in Boksum, Schingen en Slappeterp

10 juni 2021

De uitslag is bekend!

De afgelopen tijd hebben de bewoners van de dorpen Boksum, Schingen en Slappeterp de gelegenheid gekregen om zich aan te melden voor een gratis glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Bij voldoende deelname zal Kabelnoord de aanleg in de dorpskernen verzorgen.

 Schingen/Slappeterp

In Schingen en Slappeterp is ruim voldoende belangstelling voor een glasvezelaansluiting. Glasvezel van Kabelnoord gaat in deze dorpen dus binnenkort glasvezel aanleggen! Inwoners die een brief hebben ontvangen maar nog niet hebben gereageerd, kunnen zich nog steeds aanmelden voor een gratis glasvezelaansluiting via de postcodecheck.

Boksum
In Boksum is de deelnamedrempel helaas niet gehaald. Glasvezel van Kabelnoord zal in Boksum dan ook niet starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk.