Gebrekkig internet voor Van der Meulen in Nij Beets

Verlaat Van der Meulen Nij Beets vanwege gebrekkig internet?

24 oktober 2018

Bouwmaterialenhandel Van der Meulen dreigt Nij Beets te verlaten vanwege gebrekkig internet, meldde de Omrop onlangs. “Sa slim is it no ek wer net”, stelt André van der Meulen gerust. “Mar der moat wol wat barre oars giet ús kantoar mei acht man nei Drachten ta.”

Nij Beets - Als je André van der Meulen vijf jaar geleden had gevraagd of het familiebedrijf tot grootverbruiker van computerdata zou uitgroeien, dan had hij de schouders opgehaald. Zo’n vaart zou het niet lopen. “Yntusken is it al lang sa fier, ús server op de saak foldocht net mear.” Op 1 januari 2019 komt daar verandering in, als het bedrijf overstapt op een nieuw computersysteem met opslag in de cloud. Van der Meulen kijkt er reikhalzend naar uit. “Mar dat slagget net sûnder glêsfezelferbining.”

Noodoplossing
Gebruikmakend van de telefoonlijn heeft de bouwgroothandel meestal geen real time-verbinding met internet. En dat kan eigenlijk niet. BPG Van der Meulen is onderdeel van de Bouwpartner Groep, een combinatie van 65 toeleveranciers die elkaar landelijk dekking bieden, gezamenlijk inkopen en een centraal magazijn in Born hebben. “Wy moatte elts momint yn ús foarried sjen kinne en berikber wêze foar ús kollega’s.” Om het huidige systeem overdag te ontlasten, verzamelen de kantoormedewerkers nu noodgedwongen de informatieaanvragen zodat die ‘s nachts in de rustige uurtjes kunnen worden doorgezet. “Gekkewurk fansels. Us kompjûterleveransier hat dêrom in needoplossing betocht. Hy hat trije tillefoantriedden oan elkoar fersleutele foar in bettere ferbining. Sa moatte wy de kommende tiid trochwrakselje.” Blijft de komst van glasvezel aan de Swynswei echter uit, dan ziet Van der Meulen zich genoodzaakt het kantoor te verplaatsen. “Wy wolle ek nochris útwreidzje mei online bestellen.”

Uitwijkmogelijkheid
Tot voor kort had het bedrijf in Drachten een tweede vestiging, op industrieterrein De Haven. Het pand is met het oog op het wel of niet doorgaan van glasvezelbekabeling voorlopig aangehouden als uitwijkmogelijkheid. “Drachten hat wol glêsfezel en de oanslúting is dêr gratis.” Maar niemand binnen het bedrijf zit op een splitsing te wachten, de directeur zelf al helemaal niet. “Ik wenje no nêst it bedriuw.”

Nu of nooit
Om de stemming te peilen bezocht Van der Meulen de informatieavond in Beetsterzwaag. De opkomst stelde hem niet gerust. “It publyk wie gruttendiels sântich plus. Foar dy minsken is ynternet gjin earste libbensbehoefte.” Anders ligt het voor jonge gezinnen zoals het zijne, met drie kinderen waarvan de oudste binnenkort naar de middelbare school gaat. Voor de toekomst van de jeugd speelt internet een wezenlijke rol. Daarom hoopt Van der Meulen dan ook dat het dekkingspercentage van zestig procent wordt gehaald. “Minsken moatte wol betinke: it is no of nea.”


Tekst: Wim Bras
Foto: Sietse de Boer