Glasvezel van Kabelnoord

Voorbereidingen duren langer dan verwacht

11 juni 2020

Dit jaar wordt er een start gemaakt met de graafwerkzaamheden in de gemeentes Waadhoeke en Harlingen. Voortschrijdend inzicht laat wel zien dat we voor gemeente Waadhoeke en Harlingen de eerder afgegeven planning niet na kunnen komen.

Destijds waren er goede redenen om de vraagbundeling te vervroegen in je gemeente, waarvan we realiseren dat dit een verwachting heeft gewekt. Samen met het feit dat de vraagbundeling van deze gemeente gezamenlijk met 10 andere gemeentes is opgestart, zorgt er nu voor dat we eerdergenoemde planning moeten bijstellen.

Samenspel
Een goede voorbereiding om het buitengebied in Friesland te voorzien van glasvezel is belangrijk om de daadwerkelijke uitvoer efficiënt te laten verlopen. De voorbereidingen bestaan uit verschillende processtappen die qua tijd elkaar opvolgen. Het is een samenspel van aannemers, banken, gemeentes en provincie Fryslân. Dit samenspel vraagt meer tijd per gemeente dan we vooraf hadden ingeschat.

Ondertussen onderzoeken we ook nog steeds de mogelijkheden om de aanleg in Friesland te versnellen door meerdere aannemers erbij te betrekken.

We komen eraan
“Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de aanleg te starten. We komen eraan, daar kunt u op rekenen! We vinden het vervelend dat de aansluitingen in het buitengebied van gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen langer op zich laten wachten dan in eerste instantie is gecommuniceerd. Dat de bewoners dit ook zo ervaren kunnen we ons voorstellen. Zodra wij meer informatie hebben die we met u kunnen delen doen we dat “, aldus Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord.

Status glasvezelaanleg in uw gemeente
Kijk voor actuele stand van zaken op www.glasvezelvankabelnoord.nl/waadhoeke.
Kijk voor actuele stand van zaken op www.glasvezelvankabelnoord.nl/harlingen.