Voorbereidingen glasvezel buitengebied Friesland
in volle gang

6 december 2017

Op 3 oktober j.l. gunde de Provincie Fryslân de opdracht voor de aanleg van glasvezel naar 20.000 percelen in het buitengebied van Friesland aan Kabelnoord. Naast de achtergestelde lening van 35 miljoen van de Provincie Fryslân, is Kabelnoord ruim 60 miljoen aan aanvullende financiering nodig. Zonder deze aanvullende financiering kan Kabelnoord niet starten met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland.

Aanvullende financiering
Kabelnoord heeft banken om offertes gevraagd voor de financiering. Banken hebben tijd nodig om offertes op te stellen en te laten goedkeuren. Na de keuze voor een bank moeten alle afspraken door juristen worden verwerkt in een overeenkomst. Dat geldt ook voor een overeenkomst tussen de bank en de Provincie en de Provincie en Kabelnoord. Alle overeenkomsten moeten daarna nog intern goedgekeurd worden door de betrokken partijen.

Afspraken met verschillende partijen
Voordat Kabelnoord definitief opdrachten kan verstrekken aan bijvoorbeeld aannemers en leveranciers, moeten de financieringsovereenkomsten gesloten zijn. Ondertussen zijn de aannemers gevraagd een definitieve aanbieding te doen voor de uitvoering van het werk. Kabelnoord wil graag uniforme afspraken maken met o.a. gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat zodat de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

Op de achtergrond wordt er momenteel voorbereidend werk verzet zodat er straks zo snel mogelijk gestart kan worden met de aanleg van glasvezel.

Postcodecheck en uitleg vraagbundeling
Geïnteresseerden in het buitengebied van Friesland kunnen alvast een postcodecheck doen om te controleren of zij mogelijk in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Of de aanleg van glasvezel in een vraagbundelingsgebied daadwerkelijk van start gaat, hangt af van een minimale deelnamegrens. Bekijk het filmpje waarin Kabelnoord uitlegt hoe vraagbundeling in zijn werk gaat.