Voortgang aanleg binnenstad Dokkum

12 januari 2016

Bewoners in de binnenstad van Dokkum ontvangen deze week een brief van de Gemeente Dongeradeel en Kabelnoord. De brief geeft uitleg over het verdere verloop van de glasvezelaanleg in de binnenstad.  

Aannemer Van Gelder Telecom is vorig jaar tijdens de werkzaamheden op bodemverontreiniging gestuit. Het graafwerk is toen stilgelegd. Vervolgens is er bodemonderzoek uitgevoerd.  Dit onderzoek toont aan dat er op een aantal plekken in de binnenstad sterke vervuiling in de bodem aanwezig is. Het ontstaan van de historische vervuiling hangt samen met de bedrijfsmatige activiteiten die in de loop der jaren in de binnenstad hebben plaatsgevonden. Dergelijke vervuiling komt in veel oude binnensteden voor. Onze aannemer pakt binnenkort het werk weer op, dit onder strenge beschermingsmaatregelen. Bewoners worden individueel geïnformeerd wanneer de aanleg hun woning of winkelpand nadert.

Bij vragen over de werkzaamheden kunnen bewoners contact opnemen met aannemer Van Gelder Telecom via telefoonnummer (0519) 701 701, optie 4 (glasvezel) of het contactformulier invullen. Voor meer informatie over de bodemvervuiling in Dokkum kan er contact opgenomen worden met de gemeente Dongeradeel via telefoonnummer 140519.