Hoe gaat de aanleg in zijn werk?

Hoe gaat de aanleg van glasvezel in zijn werk?

Kabelnoord breidt haar glasvezelnetwerk uit. De aanleg van dit glasvezelnetwerk is niet zomaar klaar. Hieronder worden de verschillende stappen uitgelegd. 

Stap 1: Voorbereiding

De voorbereidingen die nodig zijn voor de aanleg van start kan gaan, kunnen een behoorlijke tijd in beslag nemen. Hoe lang is lastig te zeggen, omdat er diverse partijen aan te pas komen die allemaal hun goedkeuring aan het project moeten geven. Zo zorgen bijvoorbeeld Kabelnoord en de aannemer voor het technisch ontwerp. Daarnaast moeten er vergunningen worden aangevraagd en afspraken met gemeenten, provincie en banken worden gemaakt.  

Stap 2: Schouwen van de woning

Een schouwer van de aannemer gaat bij alle aangemelde woningen langs. De schouwer bekijkt samen met de bewoner waar in de woning de glasvezelaansluiting wordt gerealiseerd. 

Stap 3: Aanleggen en graafwerkzaamheden

Voor het aanleggen van een nieuw glasvezelnetwerk worden honderden kilometers geul gegraven. Onze aannemer probeert de eventuele overlast tot het minimum te beperken. Zo wordt de geul na het afronden van de werkzaamheden zo snel mogelijk dichtgemaakt. Je ontvangt een brief zodra de (graaf)werkzaamheden in jouw straat van start gaan.

Stap 4: Aanleg van de glasvezelkabel naar jouw woning

De glasvezelbuis wordt vanaf de straat door de tuin, naar de gevel van het pand gebracht. De tuin of oprit blijven nagenoeg intact doordat we, indien noodzakelijk, een ondergrondse boring toepassen.

Stap 5: Glasvezel blazen

Nadat de glasvezelbuis in een gebied is aangelegd, wordt het lege buizenstelsel voorzien van de glasvezelkabel. 

Stap 6: Installatie van het glasvezelaansluitpunt in de woning

De aannemer maakt een installatieafspraak om de glasvezelkabel, die voor de gevel van het pand ligt, naar binnen te brengen. De monteur plaatst het glasvezelaansluitpunt op de afgesproken plaats in de woning en test de nieuwe glasvezelverbinding. 

Stap 7: De glasvezelaansluiting is gereed voor gebruik

De provider van jouw keuze maakt een afspraak voor het plaatsen en activeren van het glasvezelmodem. De afgesproken activatiedatum kun je aanhouden als 'opzegdatum' bij de huidige provider. De monteur zorgt ervoor dat jouw abonnement wordt geactiveerd. Daarna kun je direct gebruik maken van supersnel internet, televisie en/of telefonie.