Projectinformatie 'Glasvezel van Kabelnoord', beschreven door Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord.

Projectinformatie

De telecomwereld beweegt zich constant. Om daarin een sterke positie te houden, heeft Kabelnoord gekozen voor de aanleg van FttH (Fiber to the Home). De uitrol van glasvezel in ons werkgebied voeren we uit onder de projectnaam 'Glasvezel van Kabelnoord'.  Glasvezel zorgt voor meer mogelijkheden en minder storingen en onderhoudskosten voor Kabelnoord. De aanleg is echter kostbaar, zeker in een landelijk gebied als het onze.

Glasvezel van Kabelnoord

Kabelnoord heeft een uitgebreid glasvezelplan gemaakt. Primair doel van het plan is de realisatie van een modern, open netwerk in de regio, waar zo veel mogelijk percelen op zijn aangesloten.  

Voor 'Glasvezel van Kabelnoord' is studie gedaan naar de situatie in ons gebied. Uit de studie is een plan ontstaan dat is opgebouwd uit vier fases:

 

 

 

Aantal aansluitingen

Fase 1

Dokkum, Kollum, Ternaard, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde, Oudwoude, dorpen Ameland en Schiermonnikoog.

16.740

Fase 2

Rest van de dorpen en kernen

7.834

Fase 3a

Buitengebied met kabelaansluiting

2.866

Fase 3b

Buitengebied zonder kabelaansluiting

1.150

 

 

28.590

 

Kabelnoord heeft berekend hoeveel van haar eigen middelen besteed kunnen worden om glasvezelaansluitingen te realiseren. Dit bedrag is goed voor een glasvezelaansluiting voor 85% van de percelen (fase 1&2).

Over de Fases

Fase 1 van 'Glasvezel van Kabelnoord' bestaat uit alle aansluitingen in de kernen van de plaatsen in ons gebied. De keuze om hiermee te starten is gemaakt omdat Kabelnoord in korte tijd een groot deel van de aansluitingen wil vervangen door een aansluiting op glasvezel. Dit is dus deels een technisch argument. Daarom zijn we begonnen in Dokkum en volgt ook Kollum snel.  

Fase 2 bestaat grotendeels uit kleinere dorpen. De afstand tot een wijkcentrum (= glasvezel) is (meestal) aanzienlijk. 'Glasvezel van Kabelnoord' moet hier zowel hoofdstructuur als perceelaansluitingen realiseren. De aanleg is echter veelal eenvoudiger, omdat het gebied ruimer is opgezet. De aandeelhouders van Kabelnoord hebben over de realisatie van deze fase nog geen besluit genomen.

Fase 3a omvat kleine clustertjes en individuele percelen in het buitengebied, waar men nu is aangesloten op de kabel (coax). De kosten voor dergelijke aansluitingen zijn uiteraard hoger dan het standaardbedrag voor een aansluiting. Dit betekent dat aansluitingen uit fase 3 niet zonder aanvullende financiering gerealiseerd kunnen worden.

Fase 3b omvat percelen in het buitengebied die momenteel geen kabelaansluiting hebben. Dit betreft in totaal slechts 4% van de percelen. De kosten voor de aanleg van glasvezel zijn voor deze percelen erg hoog (gemiddeld vijf maal het standaardbedrag);   ook hiervoor is aanvullende financiering nodig.

De start van de fasen na fase 1, hangt af van de financiering. Zonder extra financiële hulp kan de aanleg in de buitengebieden niet worden gestart. De provincie Fryslân heeft een regeling ontwikkeld voor glasvezel in de onrendabele gebieden. Kabelnoord bekijkt met de provincie of deze regeling soelaas biedt. Bij een positieve uitkomst   wordt met de betreffende bewoners overlegd om tot een sluitend plan te komen.

Voortgang aanleg  
In februari 2014 is gestart met fase 1 van 'Glasvezel van Kabelnoord'. Inmiddels ligt in heel Dokkum (m.u.v. de binnenstad) glasvezel. Eind 2014 is gestart met de aanleg van glasvezel in  Kollum, deze werkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond. In 2015 hebben we glasvezel aangelegd op Ameland (woonkernen) en Schiermonnikoog (gehele eiland). Ook werd de aanleg in Feanwâlden en Ternaard gestart. In 2016 zijn we gestart met de aanleg in Damwâld, Oudwoude en De Westereen. Ook wordt de binnenstad van Dokkum voorzien van glasvezel.