Planning glasvezelaanleg Friesland

De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten getekend voor de lening van 95 miljoen euro bij de provincie en diverse banken voor dit enorme project.

De provincie heeft een adressenlijst opgesteld met zogenoemde ‘witte percelen’. Dit zijn percelen waar een trage internetverbinding van minder dan 30 Mb per seconde beschikbaar is. De provincie stelt als eis dat minimaal 90% van deze adressen binnen 3 jaar kunnen beschikken over een snelle internetverbinding. Kabelnoord mag met het geld van de provincie uitsluitend percelen van de lijst aansluiten.

Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben; dit noemen we vraagbundeling. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld. Omdat Kabelnoord in Noord Oost Friesland al op 80% van de percelen een klant heeft, wordt de vraagbundeling daar overgeslagen.

Voorlopige aanlegplanning

Van Gelder Telecom gaat de aanleg in Friesland voor haar rekening nemen. De voorlopige planning van deze aanleg staat hieronder, maar de uitvoering is mede afhankelijk van voldoende animo bij bewoners, de medewerking van gemeenten en het (winter)weer:

Periode Start vraagbundeling    Start aanleg  
Derde kwartaal 2018 Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen
Opsterland
 
Vierde kwartaal 2018 Ooststellingwerf Tytsjerksteradiel
Eerste kwartaal 2019 Smallingerland
Weststellingwerf
Achtkarspelen
Opsterland
Tweede kwartaal 2019 Heerenveen Smallingerland
Regio N.O. Friesland 
Derde kwartaal 2019 De Fryske Marren Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Vierde kwartaal 2019 Voormalig
Ferwerderadiel
Heerenveen
Eerste kwartaal 2020 Waadhoeke
Harlingen
De Fryske Marren
Tweede kwartaal 2020 Leeuwarden Voormalig
Ferwerderadiel
Derde kwartaal 2020 Súdwest-Fryslân Waadhoeke
Harlingen
Vierde kwartaal 2020    Leeuwarden
Súdwest-Fryslân
     

 

Kosten

De extra kosten die samenhangen met de aanleg in het buitengebied (door de veel grotere afstanden die we moeten graven) worden terugbetaald doordat de klant naast zijn abonnementsgeld, iedere maand een bedrag van €15,- betaalt. Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, weten we nog niet, want dat hangt sterk af van de deelname. Hoe meer mensen er meedoen, hoe eerder de kosten zijn afbetaald. Klanten kunnen ook kiezen voor het betalen van een bedrag van €1.800,- ineens. Zij betalen daarna niet de toeslag van €15,- per maand. 

De te betalen maandbedragen hangen verder af van het door de klant gekozen productenpakket. 

Aanmeldingen die na de sluitingsdatum van de vraagbundeling binnenkomen, moeten rekening houden met extra kosten van minimaal €500,00 voor aanpassingen in de planning van de aannemer.